Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Konferencja "Młodzi dla Polski – Polska dla Młodych"

konfamdpMłodzi dla Polski we współpracy z Fundacją Universitatis Varsoviensis oraz Samorządem Studentów UW zapraszają na konferencję “Młodzi dla Polski – Polska dla Młodych”, która odbędzie się 25 maja 2013 r. w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Parlament Studentów RP objął patronat honorowy nad tym wydarzeniem

Konferencja składa się z trzech paneli, poświęconych istotnym problemom społecznym dotyczących młodych ludzi w Polsce:

Panel I – Polska dla Młodych. Jak pogodzić szkolnictwo wyższe z wymaganiami rynku pracy?
Panel II – Młodzi w Polsce. Czy rodzina może być wartością we współczesnym świecie?
Panel II – Młodzi dla Polski? Tożsamość i aktywność obywatelska młodych Polaków.

Obecnie znajdujemy w mediach wiele informacji na temat problemów młodych ludzi związanych z wchodzeniem na rynek pracy, zakładaniem rodziny, emigracją czy partycypacją w życiu publicznym. W naszym mniemaniu jest to niezwykle ważny temat, gdyż brak odpowiednich działań wiązać się będzie z poważnymi konsekwencjami w przyszłości. Aby móc rzetelnie poznać nurtujące nas zagadnienia oraz sposoby ich rozwiązania, zaprosiliśmy grono ekspertów, którzy razem z nami zechcą pochylić się nad powyższymi kwestiami.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Skrócona agenda konferencji:

9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 – otwarcie konferencji i powitanie przez organizatorów
10.15 – 10.45 – wykład otwierający
10.45 – 12.45 – panel I – Polska dla Młodych. Jak pogodzić szkolnictwo wyższe z wymaganiami rynku pracy?

Dr hab. Marek ROCKI, prof. SGH – przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, senator RP;
Dr hab. Jacek P. MĘCINA – wiceminister, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
Dr Jerzy SURMA – Szkoła Główna Handlowa, w latach 2011-2012 visiting scholar w Harvard Business School;
Piotr MÜLLER – przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

Moderator – Mateusz Mrozek – Marszałek Parlamentu Studentów UW, członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP.

12.45 – 13.00 – przerwa kawowa
13.00 – 15.00 – panel II – Młodzi w Polsce. Czy rodzina może być wartością we współczesnym świecie?

Jacek SAPA – Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny;
Bartosz MARCZUK – publicysta – Rzeczpospolita;
Dorota ŁOSIEWICZ – publicystka – Sieci;
Dr Agnieszka GUTKOWSKA – WPiA UW;

Moderator – Mateusz MATYSZKOWICZ – Teologia Polityczna.

15.00 – 16.00 – przerwa obiadowa
16.00 – 18.00 – panel III – Młodzi dla Polski? Tożsamość i aktywność obywatelska młodych Polaków.

prof. Piotr GLIŃSKI – Instytut Filozofii i Socjologii PAN;
dr Michał ŁUCZEWSKI – Instytut Socjologii UW, Centrum Myśli Jana Pawła II;
dr Tomasz ŻUKOWSKI – Instytut Polityki Społecznej UW;
dr Jacek STRZEMIECZNY – Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Moderator – Piotr PAŁKA – redaktor naczelny portalu Rebelya.pl

18.00 – 18.30 – zakończenie

Rejestracji można dokonać na stronie:
http://www.mlodzidlapolski.evenea.pl/

Organizator: Młodzi dla Polski

Współorganizatorzy: Fundacja Universitatis Varsoviensis, Samorząd Studentów UW;

Patronat honorowy: Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

Partnerzy: Instytut Wolności, Instytut Sobieskiego, Klub Jagielloński, Fundacja Sapere Aude, Niezależne Zrzeszenie Studentów UW, Studenci dla Rzeczpospolitej, Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska, Stowarzyszenie KoLiber, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych;

Patroni medialni: Do Rzeczy, Radio Wnet, iktomaracje.pl, Rebelya.pl, Uniwerek.tv, Radio Kampus.