Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Konkurs „Doktorat wdrożeniowy” dla studentów rozstrzygnięty!

Jego ideą było upowszechnianie wśród studentów wiedzy na ten temat oraz popularyzowanie działalności naukowej. Konkurs, organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Parlamentem Studentów RP, zakładał opracowanie pomysłu na wdrożenie – rozwiązujące obecny problem lub usprawniające funkcjonowanie istniejącego już rozwiązania.

 

– Młodzi ludzie są dobrymi obserwatorami i dostrzegają w otaczającej ich rzeczywistości wiele zjawisk lub rozwiązań, które w pewien sposób można usprawnić lub nawet stworzyć zupełnie nowe pomysły. Jeśli taka koncepcja będzie realizowana dwutorowo, czyli w ramach ścieżki naukowej i pracy na rzecz konkretnego przedsiębiorstwa, to jest to właśnie istota doktoratu wdrożeniowego, którą chcieliśmy poprzez nasz konkurs pokazać. Rywalizacja studentów była zresztą elementem całej kampanii informacyjnej, którą zrealizowaliśmy w środowisku studenckim we współpracy z naszymi partnerami – Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Parlamentem Studentów RP – powiedział Michał Polak, Wiceprezes Zarządu WIB.

 

Studenci swoje pomysły mogli zgłaszać w trzech formach: praca pisemna, prezentacja multimedialna, materiał wideo. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła trzy zwycięskie projekty.

Pierwsze miejsce zdobył student Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Adrian Janucik, za animację wideo przedstawiające pomysł zastosowania bakterii w terapiach nowotworowych, tak aby zwiększyć skuteczność stosowanych obecnie terapii. Drugie miejsce zajęła studentka Uniwersytetu Szczecińskiego – Renata Gola, która w swojej pracy podjęła tematykę zastosowania narzędzi Business Intelligence do analizy wpływu mediów społecznościowych na wartość spółek publicznych. Trzecie miejsce uzyskał student Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – Wojciech Kowalski, za pomysł kompletnego modelu do analizy konstrukcji w warunkach pożarowych, pozwalającego na uwzględnienie w symulacji parametrów determinujących możliwość powstania pożaru i jego właściwości.

Nagrodami w konkursie był sprzęt elektroniczny: tablet Samsung Galaxy S5e z klawiaturą – za I miejsce, czytnik e-booków Kindle 10 – za II miejsce, oraz opaska sportowa Huawei Band 4 Pro – za III miejsce.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!