KONKURS „I LOVE DYDAKTYKA” ROZSTRZYGNIĘTY

dydaktyka-lovee do 8stycznia gotoweOd 14 grudnia 2015 roku do 22 stycznia b.r. samorządy studenckie wysyłały nam swoje spoty filmowe, w których przedstawialiście związane z dydaktyką i jakością kształcenia problemy, z jakimi spotykaliście się na co dzień oraz ich rozwiązania.
Z powodu małej ilości nadesłanych filmów, postanowiliśmy przyspieszyć rozstrzygnięcie konkursu poprzez zmianę w regulaminie. Nadesłane spoty od razu zostały zakwalifikowane do półfinału oraz przedstawione komisji konkursowej w składzie: Mateusz Mrozek – Przewodniczący PSRP, Dagny Czajkowska – członek Rady Studentów i koordynator projektu oraz Dawid Knara – Przewodniczący Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia. Oceniane były pod kątem następujących kryteriów: montażu filmowego, projektów zaprezentowanych w filmie oraz ogólnego wrażenia.
Największą liczbę punktów – oraz tym samym pierwsze miejsce – otrzymał spot filmowy Samorządu Studenckiego Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej, który przedstawił projekt „Wykładowców Wartości Własne”. Przedstawia on cykl wydarzeń mających na celu rozwinięcie społeczności akademickiej pod względem intelektualnym. Po zajęciach, Samorząd zaprasza studentów na spotkanie z wykładowcami. Prowadzący przedstawiają zagadnienia, którymi się szczególnie interesują. Drugie miejsce otrzymał spot nadesłany z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy, w którym zaprezentowano przebieg procesu ankietyzacji oraz promowanie jej wśród studentów. Na trzecim miejscu znalazła się praca autorstwa studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach pokazująca, że samorządy uczelni artystycznych również prowadzą projekty związane z dydaktyką i  jakością kształcenia.

 

Wszystkie nadesłane prace spełniają idee konkursu „I love dydaktyka” i w sposób zróżnicowany przedstawiają swoje uczelniane projekty.
 [ct_button id=”button_86″ size=”big” solid=”0″ link=”https://www.youtube.com/watch?v=9WXPcF4RMsU” icon=”” arrow=”1″ color=”#” css_animation=”” animation_delay=””]I miejsce – PWr[/ct_button]
[ct_button id=”button_86″ size=”big” solid=”0″ link=”https://www.youtube.com/watch?v=bMWZvNEUbYs” icon=”” arrow=”1″ color=”#” css_animation=”” animation_delay=””]II miejsce – UKW[/ct_button]
[ct_button id=”button_86″ size=”big” solid=”0″ link=”https://www.youtube.com/watch?v=W4qqvM2YjD0″ icon=”” arrow=”1″ color=”#” css_animation=”” animation_delay=””]III miejsce- ASP w Katowicach[/ct_button]
[ct_button id=”button_86″ size=”big” solid=”0″ link=”http://www.psrp.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/final_zmiana_2016_01_25_Regulamin-konkursu-I-love-Dydaktyka.pdf” icon=”” arrow=”1″ color=”#” css_animation=”” animation_delay=””]Zaktualizowany Regulamin Konkursu[/ct_button]