Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Konkurs – najciekawsza inicjatywa studencka!

Bank Pekao SA we współpracy z Parlamentem Studentów RP ogłasza konkurs “Najciekawsza inicjatywa studencka” dla samorządów studenckich. Organizatorzy pragną przyczynić się do rozwoju działalności na uczelniach wyższych na rzecz studentów i wspomóc najciekawsze inicjatywy.

Często ze względu na brak wystarczających środków jako przedstawiciele studenccy musimy zrezygnować z niektórych pomysłów jakie chcielibyśmy zrealizować na rzecz uczelni. Konkurs “Najciekawsza inicjatywa studencka” umożliwia pozyskanie takich środków – łączna pula nagród to 10 000 zł, a zwycięzcy dostaną 5 000 zł, także jest o co się starać!
Jak się zgłosić?
-> samorząd studencki przygotowuje opis inicjatywy wraz z kosztorysem, uwzględniający:
  • czas (kiedy będzie zorganizowana?),
  • opis Inicjatywy – (założenia, odpowiedź na pytanie co?)
  • opis zaangażowania banku jako partnera – (jak bank będzie mógł wziąć udział w Inicjatywie?),
  • opis grupy docelowej i skala Inicjatywy – (kto jest adresatem, ile osób weźmie w niej udział?)
  • krótkie uzasadnienie dlaczego komisja powinna wybrać tę Inicjatywę?
->zgłoszenie jest wysłane na adres: monika.mielczarek@pekao.com.pl wraz z załącznikiem 1
->zgłoszenia trwają do 30 maja
-> wyniki będą ogłoszone do 7 czerwca
Ważne! Jeden samorząd może zgłosić tylko jedną inicjatywę!
Regulamin konkursu [kilk] + klauzura (załącznik 1) [klik]