Legitymacje studenckie ważne do 14 października!

W dniu 15 sierpnia 2021 r. zniesione zostało czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni wprowadzonego na okres od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. Od nowego roku akademickiego Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni! W przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń, w tym m.in. kształcenia w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również powrót do kształcenia zdalnego.

 

Część efektów uczenia się objętych programem studiów może zostać uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Weryfikacja efektów uczenia się (egzaminy, kolokwia, etc.) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej również jest możliwa! Dodatkowo, uczelnie mogą zorganizować egzaminy, w tym egzaminy dyplomowe, oraz zaliczenia lub inne formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą uczelni lub poza jej filią.

 

W związku z uchyleniem rozporządzenia, legitymacje studenckie pozostają ważne 60 dni po ww. zniesieniu, tj.. do 14 października 2021 r.

Źródło