List do Przewodniczącego Ukraińskiej Unii Studentów

Sytuacja naszych sąsiadów z Ukrainy wzbudza wiele emocji – obawę o przyszłość naszego regionu, ale przede wszystkim poczucie solidarności i chęć niesienia wsparcia.

W tym duchu w imieniu środowiska studenckiego, Mateusz Grochowski, Przewodniczący PSRP, skierował pismo do Przewodniczącego Ukraińskiej Unii Studentów, stanowczo wyrażając niezgodę na działania podejmowane przez Rosję. W piśmie proponuje spotkanie, które pozwoli określić, w jaki realny sposób możemy wesprzeć studentki i studentów z Ukrainy.

Czas studiów powinien być okresem zdobywania wiedzy, kształcenia, nawiązywania znajomości i odkrywania swoich pasji. To przede wszystkim lata kolekcjonowania wspomnień, do których będziemy wracać przez całe życia. Żadne z nich nie powinno być związane z wojną.

Pełna treść listu: