Miliony złotych bezprawnie pobranych od studentów? Parlament Studentów RP interweniuje!

FUT_Opole 2W ostatnich dniach Parlament Studentów RP skierował pismo do jednej z niepublicznych szkół wyższych w sprawie możliwego naruszenia prawa przez tę uczelnię, polegającym na pobieraniu niezgodnych z prawem opłat od studiujących. Przedstawiciele studentów obawiają się, że ten proceder ma miejsce także na innych uczelniach w kraju. Ofiarami jego działania może być kilkadziesiąt tysięcy studentów, którzy łącznie mogli stracić co najmniej kilka milionów złotych.

W całej sprawie chodzi o opłaty, które zostały pobrane spośród zakazanych w art. 99a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy, które weszły w życie 1 stycznia 2012 roku, uczelnie nie mogą pobierać opłat z tytułu m.in.: rejestracji na kolejne semestry studiów, egzaminów poprawkowych, wydania dziennika praktyk zawodowych, złożenia i oceny pracy dyplomowej czy wydania suplementu do dyplomu. Przepisy artykułu 99a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zabraniają pobierania opłat od studentów zarówno uczelni publicznych, jak i uczelni niepublicznych. Parlament Studentów RP uważa, że przepis ten dotyczy również studentów, którzy zostali przyjęci na studia przed 2012 r. Właśnie w tym ostatnim przypadku doszło do nadużyć z kierunku niektórych uczelni.

Parlament Studentów RP szacuje, że poszkodowanych może być kilkadziesiąt tysięcy studentów, którzy wpłacili na konta uczelni co najmniej kilka milionów złotych. PSRP zapowiada, że podejmie środki prawne, które będą zapobiegały dalszemu realizowaniu niezgodnych z prawem praktyk, których ofiarami są studenci. Bez wątpienia studenci od których zostały pobrane takie opłaty powinni wystąpić z pozwem wobec uczelni, takie działania uzyskają wsparcie Parlamentu Studentów RP. “W tej chwili szukamy innych źródeł potwierdzających doniesienia o nielegalnym pobieraniu opłat przez uczelnie. Zwracamy się do studentów o informowanie nas w tej sprawie. Na pewno nikt nie pozostanie bez pomocy” – mówi Piotr Müller, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

Rzecznik Praw Studenta Adam Szot apeluje o informowanie o podobnych praktykach i przekazywaniu tych spraw do Biura Rzecznika.

Parlament Studentów RP zapowiada, że jest gotowy wesprzeć działania studentów, którzy będą oczekiwali odszkodowania za bezprawnie naliczone opłaty.