Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Młoda audycja polityczna. Kontrowersje wokół Ustawy 2.0

Konstytucja dla Nauki zostanie przyjęta na następnym posiedzeniu Sejmu, a klub Prawa i Sprawiedliwości wprowadzi w tym głosowaniu dyscyplinę – zapowiada wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin. O trwającym proteście studentów i konsultacjach dotyczących założeń ustawy dyskutowali goście Młodej Audycji Politycznej.

Zastrzeżenia zgłaszane do ustawy komentował przedstawiciel Akademickiego Komitetu Protestacyjnego – Połączyliśmy różne środowiska, nie tylko studenckie, ale także doktoranckie i pracowników naukowych. Wielu członków którzy włączyli się w ruch Komitetu zarówno w Warszawie, jak i w innych miastach oraz osoby które nas aktywnie wspierały, brały aktywny udział w konsultacjach. Byłem jedną z osób które przygotowały duży pakiet poprawek, które zostały odrzucone, część z nich w ogóle nie została uwzględniona – mówił Piotr Dygas.

 

– Cały proces konsultacji trwał prawie dwa lata i został uznany przez Komisję Europejską jako wzorowy. Dawno nie było tak szeroko konsultowanej ustawy. Efektem tego jest ustawa którą popierają wszystkie duże środowiska akademickie – odniósł się do krytyki przebiegu konsultacji Jan Strzeżek.

 

– Parlament Studentów RP od samego początku brał udział w konsultacjach, od ogłoszenia trzech propozycji założeń do projektów ustawy. Stworzyliśmy propozycje założeń do ustawy 2.0 które były konsultowane przede wszystkim z samorządami studenckimi. Był okres w którym samorządy studenckie i studenci mogli zgłosić swoje którym propozycje do ustawy. Dokument został przygotowany i przesłany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cześć tych postulatów oczywiście została uwzględniona w projekcie ustawy – potwierdził Mateusz Gawroński.

 

Więcej w całej audycji: https://www.polskieradio.pl/130/6388/Artykul/2152669,Mloda-audycja-polityczna-Kontrowersje-wokol-Ustawy-20