Nabór uzupełniający do Rady Studentów i Komisji Rewizyjnej PSRP

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Studentów oraz Komisji Rewizyjnej PSRP, ogłasza się nabór kandydatów na członka Rady Studentów i członka Komisji Rewizyjnej PSRP.

W celach informacyjnych wskazuje się, że Rada Studentów jest organem uchwałodawczym i opiniodawczym PSRP. W skład Rady Studentów wchodzi dwunastu członków oraz Przewodniczący PSRP jako jej przewodniczący.

Celem uzupełnienia swojego oraz składu Komisji Rewizyjnej, Rada Studentów PSRP dokona wyboru członka na posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 24.02.2024 roku.

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane o przesyłanie w formie elektronicznej zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami (formularz zgłoszeniowy, oświadczenia o poparciu kandydata) na adres skrzynki poczty elektronicznej: sekretariat@psrp.org.pl w terminie do dnia 22.02.2024 roku. Przypominamy, że zgodnie z § 69 ust. 5 (Rada Studentów) oraz § 71 ust. 2 (Komisja Rewizyjna) Statutu PSRP, konieczne jest dołączenie oświadczeń o poparciu kandydata przez pięciu przewodniczących uczelnianych organów uchwałodawczych albo wykonawczych organów samorządów studenckich.

Obecność osób, które wyślą swoje zgłoszenie, nie jest wymagana na posiedzeniu Rady Studentów PSRP, jednak zapewniona będzie możliwość obecności w formie zdalnej.

W razie potrzeby i dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem +48 506 188 880.

Wymagane dokumenty:

Wybory uzupełniające do Rady Studentów PSRP:

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Studentów
Oświadczenie o poparciu kandydata na członka Rady Studentów

Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej PSRP:

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji Rewizyjnej
Oświadczenie o poparciu kandydata na członka Komisji Rewizyjnej