Nabywają nowe umiejętności w Szkole Trenerów PSRP

Za uczestnikami Szkoła Trenerów PSRP już 2 z 3 zjazdów podczas, których zostają wyposażeni w odpowiednią wiedzę do bycia szkoleniowcem.
?  Razem z ekspertami poruszyli już tematy z zakresu m.in. projektowania szkoleń, procesu grupowego, wykorzystania metod aktywnych w szkoleniu, faz rozwoju zespołu, facylitacji i moderacji grupy szkoleniowej oraz prawidłowej komunikacji skierowanej w kierunku stymulowania pracy grupy szkoleniowej.
Podczas drugiego zjazdu eksperci zajęli się tematami związanymi z indywidualnymi kompetencjami uczestników szkoleń, które sprawdzili poprzez gry szkoleniowe, case’y i testy auto diagnostyczne, które wskażą ich mocne i słabe strony.

?? Co ważne, każdy z uczestników będzie musiał przystąpić do egzaminu końcowego celem uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji. Aby uzyskać certyfikat konieczne jest uczestniczenie w co najmniej 80% planowanych zajęciach i wykazać się nabytą wiedzę.
Za naszych samorządowców trzymamy mocno kciuki! ✊