Nagrody “Pro Juvenes” rozdane!

Już po raz dziesiąty Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej docenił projekty, koła, organizacje oraz osoby, wręczając nagrody “Pro Juvenes”. W tym roku  internauci oddali ponad 96 tysięcy głosów w 12 kategoriach. Jubileuszowa gala podczas, której laureaci otrzymali statuetki odbyła się 26 listopada 2022 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

fot. Robert Lasek

Nagrody „Pro Juvenes” to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej od 2013 roku. Celem konkursu jest promowanie aktywnych studentów i ich inicjatyw oraz podkreślanie zasług osób i podmiotów przyjaznych studentom i wspierających potencjał młodych ludzi. Parlament Studentów RP, wręczając nagrody „Pro Juvenes”, chce w ten sposób tworzyć dobrą atmosferę wzajemnego współdziałania w środowisku akademickim oraz integrować studentów z całej Polski. W tym roku pojawiła się nowa kategoria: projekt naukowy. 

Dziękujemy naszym partnerom: Bank PEKAO S.A., Warszawski Instytut Bankowości, BluzUp, Polska Fundacja Narodowa. Podziękowania kierujemy również w stronę darczyńcy-Fundacji KGHM Polska Miedź. 

Kategoria: Studenckie inicjatywy prozdrowotne

Nagrodzony: Dni Świadomości Żywieniowej, organizowane przez Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej, działające przy Wydziale Nauki o Żywności, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 

To wydarzenie cykliczne, spotkania odbywają się zdalnie na platformie Google Meet, dzięki czemu każdy zainteresowany tematyką żywienia i żywności ma możliwość uczestnictwa w wydarzeniu. Dni Świadomości Żywieniowej mają na celu propagowanie wiedzy na temat świadomego żywienia.

fot. Robert Lasek

Kategoria: Student sportowiec 

Nagrodzony: Jan-Krzysztof Duda z Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. 

Wybitny szachista, arcymistrz. Jest najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w światowym rankingu FIDE. Zdobywca Pucharu Świata, Wicemistrz Świata, Mistrz Europy odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Kategoria specjalna: Współpraca nauki z biznesem 

Nagrodzony: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem 

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to realizowany od 2009 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich i Grupy BIK, jeden z największych w Polsce programów edukacji ekonomicznej w szkolnictwie wyższym. Jego misją jest podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi. Dzięki niemu studenci mają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w szczególności w zakresie budowania wiarygodności finansowej, zarządzania ryzykiem, oszczędzania oraz inwestowania

 

fot. Robert Lasek

Kategoria: Student artysta 

Nagrodzony: Maciej Piórek-student Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Fotograf ludzi-zarówno w studiu, jak i na ulicy.

fot. Robert Lasek

Kategoria: Kultura studencka 

Nagrodzony: “Podcasty “STUDYjnie” Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

To projektem skierowany, przede wszystkim, do studentów, którzy wolne chwile lubią spędzać ze słuchawkami w uszach, słuchając ciekawych rozmów na tematy zarówno naukowe/ekonomiczne, jak i bardziej rozrywkowe, związane z kulturą studencką. Co tydzień na YouTubie oraz Spotify pojawiają się kolejne rozmowy. Trzeci sezon przyniesie wiele zmian, nowych inspirujących rozmów oraz będzie początkiem nowej serii- krótkich odcinków nagrywanych z ekspertami z naszej uczelni, które stanowić będą komentarz do bieżącej sytuacji gospodarczej na świecie.

fot. Robert Lasek

Kategoria: Koło naukowe 

Nagrodzony: Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii – Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

Studenckie Koło Naukowe działa nieprzerwanie od ponad pięćdziesięciu lat, stawiając sobie za cel poszerzanie wiedzy ginekologiczno-położniczej wśród kolejnych pokoleń studentów. Koło może poszczycić się nie tylko licznymi osiągnięciami naukowymi, ale również organizowaniem największej w Polsce studenckiej konferencji ginekologiczno-położniczej, która w zeszłym roku przyciągnęła około 300 osób z całego kraju.

fot. Robert Lasek

Kategoria: Projekt naukowy 

Nagrodzony: “Modulacja Immunofenotypu komórek nowotworowych za pomocą nanosekunodowych impulsów elektrycznych i zmiennego pola magnetycznego” – Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. 

Badania nad zastosowaniem pola elektromagnetycznego modulacji immunofenotypu komórek nowotworowych pozwoliły na opisanie mechanizmów, w których można uwrażliwić je na chemioterapię oraz nadekspresjonować antygeny specyficzne dla nowotworu. Badania laboratoryjne SKN Biologii Komórki Nowotworowej zostały opublikowane w czasopismach za już ponad 200 pkt. Impact Factor oraz były prezentowane na wielu konferencjach międzynarodowych.

fot. Robert Lasek

Kategoria: Student naukowiec 

Nagrodzony: dr Tomasz Grzywa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

To student szóstego roku kierunku lekarskiego oraz autor licznych publikacji naukowych, kierownik grantów badawczych oraz wykonawca projektów naukowych. Przed ukończeniem piątego roku studiów obronił on z wyróżnieniem rozprawę doktorską na stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, zostając najmłodszym doktorem w Polsce. W swojej pracy bada mechanizmy, które regulują odpowiedź układu odpornościowego oraz szuka nowych metod terapii nowotworów.

fot. Robert Lasek

Kategoria specjalna: Przyjaciele Samorządności Studenckiej

Nagrodzeni: Dominik Leżański i Mateusz Adaszczyk 

Dominik Leżański – od 2016 roku Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej oraz szkoleniowiec „Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym” na Politechnice Łódzkiej. W kadencji 2017-2018 członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, od 2018 roku ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Pełnił funkcję Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP w kadencji 2019-2020. Doświadczony w realizacji wielu projektów społeczno-kulturalnych (m.in. koordynator Juwenaliów Politechniki Łódzkiej, koordynator obozu 7 studenckiego, organizator konferencji studenckich oraz wyjazdów szkoleniowych) oraz ekspert z obszaru szkolnictwa wyższego.

fot. Robert Lasek

Mateusz Adaszczyk – Kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej. Zajmuje się głównie wsparciem studentów oraz absolwentów uczelni przy zakładaniu działalności gospodarczej czy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Posiada duże doświadczenie przy realizacji imprez masowych, które zdobył podczas koordynowania i organizacji Juwenaliów w Białymstoku, Międzynarodowego Zjazdu Absolwentów Politechniki Białostockiej, a także mniejszych wydarzeń jak Zjazd Forum Uczelni Technicznych czy obozy adaptacyjne. Były przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej oraz były członek Rady Politechniki Białostockiej. Podzieli się z wami swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie kryzysów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

fot. Robert Lasek

Kategoria specjalna: Najlepszy szkoleniowiec 

Nagrodzony: Michał Klimczyk 

Pracownik pionu Prorektora ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem oraz doktorant Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Były przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej oraz były członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP. 

fot. Robert Lasek

Kategoria: Studia na lepsze 

Nagrodzony: “Wspólnie zmieniajmy studia!” – badanie opinii studentów dot. jakości kształcenia na wybranych kierunkach medycznych – Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Analiza jakości kształcenia na kierunkach farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, analityka medyczna oraz ratownictwo medyczne w celu zmiany standardów kształcenia to projekt Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP. Badanie, które dotarło do 36 000 studentów w całej Polsce, było podstawą do opracowania rekomendacji dotyczących zmiany standardów kształcenia. Zostały one przekazane do zespołów pracujących w ramach Ministerstwa Zdrowia.

fot. Robert Lasek

Kategoria: Inicjatywy społeczne 

Nagrodzony: Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Politechnice Poznańskiej – Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej. 

Jak mówią, są największym sztabem WOŚP na Zachodnią Polskę od 19 lat, a co roku zbierają pół miliona złotych na cele charytatywne. Przy okazji Finału WOŚP koordynują wydarzenia towarzyszące w Poznaniu i okolicach oraz kochają pomagać ludziom – do końca świata i jeden dzień dłużej! 

fot. Robert Lasek

Kategoria: Student zaangażowany społecznie 

Nagrodzony: Patryk Groszyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Społecznik, edukator, przyjaciel. Osoba dbająca o każdego. Ceni sobie współpracę z drugim człowiekiem.

fot. Robert Lasek

Kategoria: Media studenckie 

Nagrodzony: Gazeta Studencka “Fenestra”, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Gazeta Studencka “Fenestra” przez cały rok akademicki 2021/22 aktywnie działała na rzecz środowiska akademickiego oraz społecznego. Redakcja przygotowała i opublikowała łącznie ponad 300 materiałów dziennikarskich o charakterze politycznym, społecznym, kulturalnym, sportowym oraz akademickim. Dodatkowo medium podejmowało liczne inicjatywy prostudenckie, obejmowało swoim patronatem wydarzenia, a także wspierało uchodźców z Ukrainy.

fot. Robert Lasek

Kategoria specjalna: Bank przyjazny studentom 

Nagrodzony: Bank Pekao S.A. 

Od lat pozostaje silnie zaangażowany w życie środowiska akademickiego, wspierając różne inicjatywy studenckie w całej Polsce. Dbając o codzienne finanse młodych klientów, wdraża innowacyjne rozwiązania, tak aby jak najlepiej dostosować ofertę do zmieniających się wymagań młodych osób. Bank Pekao S.A., jest partnerem strategicznym PSRP, z którym współpracuje od 2017 r. Rok temu został wyróżniony nagrodą Pro Juvenes w kategorii „Wsparcie inicjatyw studenckich”. Bank Pekao S.A. to bank dla młodych!

 

Kategoria specjalna: Autorytet Samorządności Studenckiej

Nagrodzony: prof. dr hab. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Akademickiego Związku Sportowego.

Prof. dr hab. Alojzy Nowak od lat dostrzega, że środowisko akademickie i uczelnia to miejsce, które składa się nie tylko i wyłącznie z samej nauki, ale też ma inne obszary takie jak kultura studencka czy sport akademicki. 

fot. Robert Lasek

Kategoria: Juwenalia 

Nagrodzony: “Kortowiada” – Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Juwenalia Studenckie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, które już od 1958 roku, organizowane są na najpiękniejszym kampusie w Polsce: Kortowie. Juwenalia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie to szczególne miejsce, gdzie podczas kilku dni studenci z całego Uniwersytetu jak i innych uczelni są ze sobą zjednoczeni. Sama Kortowiada to nie tylko małe atrakcje, dobra zabawa, śpiewy i tańce – to miejsce idealne do poznania nowych ludzi, zintegrowania się społeczności akademickiej oraz stworzenia wspaniałych wspomnień, które zostaną do końca życia. 

fot. Robert Lasek

Nagroda specjalna: 65 lat samorządności studenckiej w Polsce – Politechnika Gdańska

19 listopada 2022 roku odbyło się Uroczyste Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej, podczas którego wysłuchaliśmy prezentacji dot. historii samorządności studenckiej w Polsce, Studenckiej Agencji Radiowej, Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej BAZUNA oraz dowiedzieliśmy się więcej o Techno-Service. Podczas Posiedzenia przyjęty został Manifest, przygotowany przez Samorząd oraz Stowarzyszenie Absolwentów, który staje się symbolem i wspólną wizją stworzenia wielopokoleniowej współpracy akademickiej. Na Politechnice Gdańskiej funkcjonuje najstarszy w Polsce samorząd studencki.

fot. Robert Lasek

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych Parlamentu Studentów RP, w których niebawem pojawi się fotorelacja z uroczystości.