Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Narodowy Kongres Nauki

fot. Gabriel Piętka / Getvisual.pl

W zaproponowanym na Narodowym Kongresie Nauki projekcie ustawy widać bezpośredni wpływ naszych rozmów, jakie prowadziliśmy z Ministerstwem NiSW na przestrzeni roku. Jego obecny kształt spełnia wiele oczekiwań środowiska studenckiego, które wielokrotnie przedstawialiśmy. Nasze zadowolenie budzą zamieszczone w niej prostudenckie rozwiązania, zarówno w zakresie podstawowych praw studenta, jak i też w kwestii udziału studentów w zarządzaniu uczelnią.

 

Nowa ustawa oprócz zachowania obecnych praw (oraz także systemu pomocy materialnej), przyniesie też wiele nowych rozwiązań – jednym z nich jest odejście od koncepcji umów między studentem a uczelnią w dotychczasowej formule. Ich głównym zadaniem była regulacja zasad, na jakich uczelnia może pobierać opłaty od studentów. W obecnej propozycji, przy rekrutacji na studia uczelnia będzie musiała podać pełen katalog i wysokość opłat, jakie musi ponieść student. Uczelnia, która zmieni studentowi opłaty w czasie studiów ma być karana. Pozwoli to przyszłym studentom mieć pełną świadomość kosztów, jakie mogą ponieść w ramach podjętych studiów. Takie rozwiązanie zdecydowanie lepiej będzie zabezpieczało prawa studenta w tym zakresie.

 

fot. Gabriel Piętka / Getvisual.pl

Ponadto w projekcie ustawy 2.0 zaproponowane jest wprowadzenie  tzw. rad uczelni. Jest to duża zmiana, która jest w naszej ocenie potrzebna. Oczywiście Rada nie spełniałaby dobrze swojej funkcji, gdyby w jej składzie nie było studenta. Patrzymy tutaj na przykład poszczególnych zachodnich uczelni, gdzie w podobnego typu organach także uczestniczą studenci jako ich pełnoprawni członkowie. Dlatego też naszym postulatem było, aby student był członkiem Rady Uczelni. W zaproponowanym projekcie znalazł się przepis uwzględniający to założenie, co pokazuje dojrzałe, przemyślane oraz prostudenckie podejście wicepremiera Jarosława Gowina.

 

Oczywiście cała ustawa to bardzo złożony dokument i teraz po oficjalnej publikacji projektu nasi członkowie przejdą do skrupulatnej analizy nowych przepisów. Jesteśmy jednak nastawieni bardzo optymistycznie do nadchodzącej reformy, która nie tylko pozwoli uczelniom lepiej funkcjonować, ale też nie zapomina o największej grupie wśród społeczności akademickiej – o studentach.

 

Wiele tematów związanych z Narodowym Kongresem Nauki było poruszanych na portalu Twitter. Niżej kilka wybranych wypowiedzi: