Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Nieprawidłowości w Diamentowym Grancie

diamentowygrant

Rzecznik Praw Studenta Adam Szot wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pismem w sprawie nieprawidłowości w procedurze przyznawania „Diamentowego Grantu” w ramach drugiej edycji tego konkursu.

Z otrzymanych informacji wynika, iż studentom ubiegającym się o dofinansowanie prowadzonych badań naukowych stawiane są dodatkowe, nie przewidziane w ogłoszeniu konkursowym wymogi. Rzecznik zaprezentował swoje stanowisko w tej sprawie i wezwał do prowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby udział mogły w nim wziąć wszyscy studenci, którzy spełniają wymogi formalne (określone w ogłoszeniu konkursowym), a zwyciężyli najlepsi spośród nich.

Poniżej zamieszczamy omawiany list Rzecznika Praw Studenta oraz stanowisko zwycięzców Diamentowego Grantu z poprzedniej edycji.