Obiecujące rozmowy przedstawicieli PSRP z MNiSW

sejm-rpW dniu 4 marca 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli PSRP z podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Darią Lipińską-Nałęcz oraz dyrektorami właściwym departamentów resortu, dotyczące nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W spotkaniu wzięli udział Piotr Müller – Przewodniczący PSRP oraz Mateusz Mrozek – członek Rady Wykonawczej PSRP.

Podczas dwugodzinnego spotkania przedyskutowane zostały postulaty PSRP dotyczące zmian w projekcie nowelizacji. Najważniejsze konkluzje spotkania są obiecujące i dotyczą prawdopodobnych zmian w projekcie ustawy w zakresie:

1. zasad odpłatności za drugi kierunek studiów (wypracowywana nowa wersja przepisów będzie jeszcze bardziej korzystna niż przedstawiona w ubiegłym tygodniu; na pewno będzie zawierała rozszerzenie grupy uprawnionych studentów do 20%; trwają rozmowy, które mają zapewnić gwarancję bezpłatnego studiowania na I roku studiów na drugim kierunku),

2. wycofania się z propozycji liczenia 10% najlepszych studentów do stypendium rektora na poziomie uczelni (zamiast na poziomie kierunku studiów, jak obecnie stanowią przepisy),

3. możliwego stworzenia stypendiów dla studentów I roku studiów (w propozycji znacząco zbieżnej z opinią PSRP).

Ostateczne wersje przepisów zostaną przedstawione na posiedzeniu podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego  Sejmu RP, które odbędzie się 12 marca.  Przedstawiciele PSRP wezmą w nim aktywny udział.