Oferta szkoleniowa

Parlament Studentów RP oferuje szkolenia dla samorządów studenckich

Na wniosek samorządu studenckiego nasi eksperci mogą prowadzić szkolenia z następujących dziedzin, skoncentrowane na aspektach dot. działalności w samorządzie studenckim:

Aktualna oferta szkoleniowa:

Współpraca w środowisku akademickim

Świadczenia dla studentów.

W ramach szkolenia przedstawiamy ustawowe regulacje dotyczące katalogu świadczeń dla studentów, przesłanek ich przyznawania i trybu pracy komisji stypendialnych. W ramach szkolenie nasi eksperci omawiają orzeczenia sądów administracyjnych i wspólnie z uczestnikami rozwiązują przykładowe kazusy i problemy pojawiające się przy rozpatrywaniu wniosków.

Kwestie prawne

Kodeks postępowania administracyjnego.

Część decyzji wydawanych na uczelni, jest decyzjami administracyjnymi, w tym decyzje dotyczące świadczeń dla studentów. Nasi szkoleniowcy wyjaśniają treść najważniejszych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz jak stosować je w praktyce. Szkolenie skierowane do członków komisji stypendialnych, jak również osób zajmujących się odpowiadaniem na pytania studentów lub pomocą w rozwiązywaniu problemów jak np. skreślenie z listy studentów czy sprawy stypendialne.

Organizacja imprez masowych w ujęciu prawnym.

W trakcie trwania szkolenia dowiesz się jakie obowiązki spoczywają na organizatorze imprezy masowej a także jakie uprawienia mu przysługują. Dowiesz się także jakie pozwolenia należy uzyskać, aby taka impreza doszła do skutku. Konieczne będzie także zapoznanie się z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności jaka spoczywa na organizatorze imprezy masowej w przypadku wyrządzenia szkód.

Dydaktyka

Kompetencje organów samorządu studenckiego.

W trakcie szkolenia nasi eksperci omawiają przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szkoleniowcy wskażą jak realizować ustawowe kompetencje i jak można je wykorzystać w praktyce do ochrony praw studenta. Prelegenci udzielą porad dotyczących rozwiązania problemów, które występują na uczelni z realizacją zadań samorządu studenckiego, choćby w zakresie opiniowania lub uzgadniania aktów prawnych lub udziału przedstawicieli studentów w organach i gremiach uczelni.

Regulamin studiów.

Nasi prelegenci wskazują w jaki sposób przygotować regulamin studiów, co powinno zostać w nim uwzględnione i w jaki sposób uwzględnić w nim prawa studenta, jednocześnie dbając o wysoką jakość kształcenia. Szkoleniowcy wskażą możliwe rozwiązania problemów występujących na danej uczelni.

Grafika

Księga identyfikacji wizualnej - potrzeba czy zbędny dokument?

Czym jest Księga Identyfikacji Wizualnej? Po co ją tworzymy? Dlaczego jest ważna w kontekście samorządowych działań? Odpowiedzi na te pytania, uczestnicy poznają w trakcie tego szkolenia. Zapoznają się również z najpotrzebniejszymi rozdziałami, które powinny znaleźć się w tym dokumencie oraz sposobami tworzenia księgi identyfikacji wizualnej.

Tworzenie materiałów graficznych - warsztat.

Warsztat szkoleniowy z zakresu tworzenia materiałów graficznych, z wykorzystaniem darmowego programu graficznego Canva. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób tworzyć materiały graficzne, aby odpowiednio oddziaływać na odbiorcę. Zapoznają się krok po kroku z procesem twórczym, od definiowania grupy docelowej, poprzez stworzenie moodboardu, aż do opublikowania finalnego projektu. 

Maksymalnie dziesięcioosobowa grupa.

Komunikacja, promocja i media społecznościowe

Promocyjny niezbędnik.

Najważniejsze zasady, którymi powinien kierować się każdy social media ninja – zarówno w kontekście Facebooka, jak i Instagrama, okraszone zasadami, o których warto pamiętać w trakcie komunikacji i promocji wydarzeń. Co ułatwia nam zapamiętanie treści? Jakie narzędzia można wykorzystać w promocji?Jakich błędów trzeba unikać? Pigułka wiedzy umożliwiająca rozwój działań promocyjnych samorządów studenckiego.

(możliwość realizacji szkoleń od lipca 2021)

Buduj swój wizerunek - na własnych zasadach!

Już teraz, każdym swoim działaniem, świadomie bądź nie, zarówno w social mediach, jak i w rzeczywistości budujesz markę osobistą. Może Ci to pomóc w rozwoju kariery, ułatwić zdobycie wymarzonej pracy albo… wręcz przeciwnie. Miej świadomość jak to robić z głową, jakie narzędzia warto do tego wykorzystać i o czym pamiętać!

Podczas szkolenia dowiesz się czym jest marka osobista, a także jak można ją budować, tak, by odpowiadała Twoim celom. Poznasz podstawy LinkedIn, medium, które staje się w Polsce coraz bardziej popularne, ale nie zabraknie też kilku informacji dotyczących Facebooka i Instagrama. Dobrze wykreowana marka osobista to także wyróżniające się CV, także oprócz trików, poznasz inspirujące przykłady! Na szkoleniu porozmawiamy także o odpowiednim dress code, który może być elementem naszej marki. Wszystkie poruszone tematy przybliżą Cię do tego, by kreować swoją markę świadomie, co może pomóc w osiągnięciu założonych celów, np. zawodowych.

(możliwość realizacji szkoleń od lipca 2021)

Hejt w internecie.

Każda osobą, zajmująca się prowadzeniem stron internetowych, fanpage’y, instagramowych profili czy jakiegokolwiek medium masowego przekazu, spotyka się z szeroko pojętym hejtem. Jak rozróżnić hejt od konstruktywnej krytyki? W jaki sposób sobie z nim radzić? Czy warto reagować na hejterskie komentarze? Odpowiedzi na te i inne pytania uczestnicy poznają w trakcie trwania szkolenia.

Komunikacja w zespole podczas pracy zdalnej - warsztat.

Praca zdalna wymaga od nas innych sposobów komunikowania się niż tych, które sprawdzały się podczas działań stacjonarnych. Trudniej nam spotkać się na żywo czy nawet przypadkiem wpaść na siebie i zainicjować dyskusję – zatem jak komunikować się, by robić to skutecznie i osiągać zamierzone cele?

Warsztat może pomóc okreslić samorządowi studenckiemu ustalić zasady komunikacji obowiązujące w zespole w trakcie pracy zdalnej i nie tylko!

(możliwość realizacji szkoleń od lipca 2021)

Warsztaty pisarskie

Codziennie coś piszemy – stukamy w klawiaturę smartphone’a, mamy wyzwanie w postaci eseju bądź pracy dyplomowej albo planujemy posty w mediach społecznościowych. Czy potrzebny jest do tego talent? Czy wystarczy praktyka? Przekonaj się sam podczas warsztatów!

Zarządzenie projektami

Zarządzanie projektami

Pomysł, plan, realizacja, ewaluacja – tak powstaje projekt doskonały! Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z etapami tworzenia projektu oraz dowiedzą się jak najefektywniej przejść przez każdy z nich. Na spotkaniu omówimy kreowanie pomysłu, zarządzanie ryzykiem, a także reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Po wstępie teoretycznym przejedziemy do części praktycznej i samodzielnego planowania projektów.

Team building

W trakcie trwania szkolenia dowiesz się jak budować zespół oraz efektywnie nim zarządzać. Poznasz metody efektywnej motywacji i integracji, a także rozwiązywania konfliktów. Dowiesz się jakie role zespołowe wyróżniamy i nauczysz się wykorzystywać je w najbardziej korzystny sposób. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, z wykorzystaniem ćwiczeń, które następnie będziesz mógł przenieść do pracy w swojej grupie.

Szkolenia dodatkowe prowadzone w ramach projektów

Wsparcie psychologiczne na uczelniach

Czasem każdy może potrzebować wsparcia specjalisty – być może dlatego, że zmaga się z chorobą psychiczną, a może po prostu ma chwilowy kryzys. Jak takie wsparcie powinno wyglądać na uczelniach? I co możemy zrobić, by nasza uczelnia również takie gwarantowała? Przekonaj się!

Szkolenie prowadzone jest zarówno w wersji podstawowej, jak i wersji rozszerzonej.

Aby się zapisać wypełnij formularz: https://forms.gle/N1BPuj6KHfTdnZeAA

 

 

Nie znalazłeś nic dla siebie?

Nasi prelegenci mogą przygotować indywidualny program szkolenia dostosowany do potrzeb danego samorządu studenckiego. Prosimy o kontakt mailowy (sekretariat@psrp.org.pl) i wskazanie zakresu szkolenia, Waszych oczekiwań i potrzeb.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zgłosić zapotrzebowanie na szkolenie?

Prosimy o wiadomość e-mail na adres sekretariat@psrp.org.pl wraz z następującymi informacjami:

  • imię, nazwisko i funkcja osoby kontaktowej w zakresie organizacji szkolenia,
  • miejsce szkolenia,
  • propozycję preferowanej daty,
  • liczba osób mająca uczestniczyć w szkoleniu,
  • informację na temat dziedziny, z jakiej pożądane jest szkolenie.
Czy szkolenia są darmowe?

Za przeprowadzenie szkoleń nie pobieramy żadnej opłaty.

Jakie kwestie musi zapewnić samorząd będący organizatorem?

Parlament Studentów RP zapewnia Prelegentów, którzy są w stanie przeprowadzić szkolenie, natomiast wszelkie kwestie organizacyjne, szczególnie w zakresie logistycznym i technicznym, leżą po stronie Samorządu Studenckiego, dla którego będzie realizowane szkolenie. W szczególności tyczy się to kwestii takich jak:

  • udostępnienie miejsca do przeprowadzenia szkolenia,
  • zapewnienie uczestników szkolenia,
  • dostarczenie niezbędnych informacji przed szkoleniem (zakres informacji określi Prelegent),
  • ustalenie wspólnie z Prelegentem terminu szkolenia, pasującego obu stronom,
  • zapewnienie Prelegentowi noclegu (o ile szkolenie nie jest realizowane w formie zdalnej).