Oferta szkoleniowa

Parlament Studentów RP oferuje szkolenia dla samorządów studenckich

Na wniosek samorządu studenckiego nasi eksperci mogą prowadzić szkolenia z następujących dziedzin, skoncentrowane na aspektach dot. działalności w samorządzie studenckim:

Aktualna oferta szkoleniowa:

Współpraca w środowisku akademickim

Świadczenia dla studentów.

W ramach szkolenia przedstawiamy ustawowe regulacje dotyczące katalogu świadczeń dla studentów, przesłanek ich przyznawania i trybu pracy komisji stypendialnych. W ramach szkolenie nasi eksperci omawiają orzeczenia sądów administracyjnych i wspólnie z uczestnikami rozwiązują przykładowe kazusy i problemy pojawiające się przy rozpatrywaniu wniosków.

Mobilność studencka - co to i po co?

Dowiesz się co to jest mobilność studencka oraz, że nie kończy się ona na słowie Erasmus+. Poznasz możliwości, usłyszysz ciekawe historei, a także porozmawiamy o wsparciu, jakie samorządy studenckie mogą oferować studentom zagranicznym. Rozszyfrujemy także, co się kryje pod takimi skrótami jak: ESU, FRSE czy NAWA.

 

 

Kwestie prawne

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych - czy to takie skomplikowane?

W trakcie trwania szkolenia dowiesz się czym jest RODO oraz jakie ma zastosowanie w bieżącej działalności Samorządu Studenckiego. Ponadto skąd wynika sam obowiązek ochrony danych osobowych, jakie są przesłanki przetwarzania danych osobowych. Podczas części warsztatowej opracujemy wzorcową klauzulę informacyjną a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną kazusy oraz aktualne orzecznictwo.

Kodeks postępowania administracyjnego.

Część decyzji wydawanych na uczelni, jest decyzjami administracyjnymi, w tym decyzje dotyczące świadczeń dla studentów. Nasi szkoleniowcy wyjaśniają treść najważniejszych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz jak stosować je w praktyce. Szkolenie skierowane do członków komisji stypendialnych, jak również osób zajmujących się odpowiadaniem na pytania studentów lub pomocą w rozwiązywaniu problemów jak np. skreślenie z listy studentów czy sprawy stypendialne.

Organizacja imprez masowych w ujęciu prawnym.

W trakcie trwania szkolenia dowiesz się jakie obowiązki spoczywają na organizatorze imprezy masowej a także jakie uprawienia mu przysługują. Dowiesz się także jakie pozwolenia należy uzyskać, aby taka impreza doszła do skutku. Konieczne będzie także zapoznanie się z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności jaka spoczywa na organizatorze imprezy masowej w przypadku wyrządzenia szkód.

Ochrona praw studenta i uczelniany rzecznik praw studenta.

Nasi szkoleniowcy przedstawiają jak funkcjonuje rzecznik praw studenta na uczelni, jak go można powołać. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają schemat działania rzecznika praw studenta na uczelni, nabywają umiejętności miękkie w rozwiązywania problemów na uczelni. Ponadto przedstawiamy najważniejsze prawa studenta, w tym zmiany dokonane ustawą z dnia 20 lipca 2020 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Budowanie współpracy zewnętrznej i pozyskiwanie partnerów projektu.

Co jako samorząd jesteście w stanie zaoferować firmom? Szczęśliwie, odpowiedź na to pytanie nie jest krótka, a nasz szkoleniowiec przybliży Wam, co możecie zyskać od innych, ale również co powinniście zaoferować od siebie. 

Wasze zespoły projektowe wciąż się rozwijają i potrzebujecie funduszy na dodatkowe działania? Podczas szkolenia dowiecie się w jaki sposób budować zespół odpowiedzialny za współpracę zewnętrzną, jakich narzędzi używać oraz jakie zasady przyjąć przy konstruowaniu oferty dla partnerów i budowaniu z nimi trwałych i przede wszystkim satysfakcjonujących relacji. 

Przygotowanie oferty dla partnerów - warsztat.

Warsztat, podczas którego razem z naszym szkoleniowcem przejdziecie krok po kroku przez przygotowanie konkretnej oferty dla partnerów lub będziecie mogli stworzyć ją od zera. Otrzymacie niezbędne materiały, które w szybki i przyjemny sposób wspólnie dopasujemy do Waszych potrzeb.

Nie wiecie, jak zabrać się za przygotowanie propozycji współpracy całorocznej z Waszym samorządem, organizacją studencką lub kołem naukowym? Może po prostu nie jesteście pewni, czy Wasza oferta została przygotowana dobrze lub chcielibyście ją skonsultować i ulepszyć? Wystarczy, że prześlecie odpowiednie materiały lub umówicie się na konsultacje, a nasza ekspertka pomoże Wam zbudować ofertę podczas warsztatu. Aby członkowie Waszego zespołu mogli dorzucić swoją cegiełkę – możemy zrobić to wszyscy razem!

Dydaktyka

Kompetencje organów samorządu studenckiego.

W trakcie szkolenia nasi eksperci omawiają przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szkoleniowcy wskażą jak realizować ustawowe kompetencje i jak można je wykorzystać w praktyce do ochrony praw studenta. Prelegenci udzielą porad dotyczących rozwiązania problemów, które występują na uczelni z realizacją zadań samorządu studenckiego, choćby w zakresie opiniowania lub uzgadniania aktów prawnych lub udziału przedstawicieli studentów w organach i gremiach uczelni.

Regulamin studiów.

Nasi prelegenci wskazują w jaki sposób przygotować regulamin studiów, co powinno zostać w nim uwzględnione i w jaki sposób uwzględnić w nim prawa studenta, jednocześnie dbając o wysoką jakość kształcenia. Szkoleniowcy wskażą możliwe rozwiązania problemów występujących na danej uczelni.

Opiniowanie programu studiów.

Jedną z ustawowych kompetencji samorządu studenckiego jest opiniowanie programów studiów. Każdy uczelnia w przypadku tworzenia nowego kierunku studiów lub zmian w programie istniejącego programu studiów zwraca się więc do samorządu studenckiego z prośbą o opinię. Jest to doskonała okazja do przedstawienia studenckiego punktu widzenia na temat danego kierunku studiów. W tym celu nasi szkoleniowcy omówią z Wami szczegółowo czym jest program studiów, z jakich źródeł możecie korzystać oraz przedstawią Wam wzory opinii wraz z sugerowanymi kryteriami na które powinniście zwrócić uwagę.

Teoria feedbacku w jakości kształcenia.

Feedback jako jeden z kluczowych aspektów uczenia się wymaga należytej dokładności. Podstawowym zadaniem procesu zapewniania jakości kształcenia jest jego poprawa. Podczas szkolenia porozmawiamy o popularnych i efektywnych metodach feedbacku, analizie wyników oraz napotykanych problemach.

Grafika

Księga identyfikacji wizualnej - potrzeba czy zbędny dokument?

Czym jest Księga Identyfikacji Wizualnej? Po co ją tworzymy? Dlaczego jest ważna w kontekście samorządowych działań? Odpowiedzi na te pytania, uczestnicy poznają w trakcie tego szkolenia. Zapoznają się również z najpotrzebniejszymi rozdziałami, które powinny znaleźć się w tym dokumencie oraz sposobami tworzenia księgi identyfikacji wizualnej.

Tworzenie materiałów graficznych - warsztat.

Warsztat szkoleniowy z zakresu tworzenia materiałów graficznych, z wykorzystaniem darmowego programu graficznego Canva. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób tworzyć materiały graficzne, aby odpowiednio oddziaływać na odbiorcę. Zapoznają się krok po kroku z procesem twórczym, od definiowania grupy docelowej, poprzez stworzenie moodboardu, aż do opublikowania finalnego projektu. 

Maksymalnie dziesięcioosobowa grupa.

Komunikacja, promocja i media społecznościowe

Promocyjny niezbędnik.

Najważniejsze zasady, którymi powinien kierować się każdy social media ninja – zarówno w kontekście Facebooka, jak i Instagrama, okraszone zasadami, o których warto pamiętać w trakcie komunikacji i promocji wydarzeń. Co ułatwia nam zapamiętanie treści? Jakie narzędzia można wykorzystać w promocji?Jakich błędów trzeba unikać? Pigułka wiedzy umożliwiająca rozwój działań promocyjnych samorządów studenckiego.

(możliwość realizacji szkoleń od lipca 2021)

Buduj swój wizerunek - na własnych zasadach!

Już teraz, każdym swoim działaniem, świadomie bądź nie, zarówno w social mediach, jak i w rzeczywistości budujesz markę osobistą. Może Ci to pomóc w rozwoju kariery, ułatwić zdobycie wymarzonej pracy albo… wręcz przeciwnie. Miej świadomość jak to robić z głową, jakie narzędzia warto do tego wykorzystać i o czym pamiętać!

Podczas szkolenia dowiesz się czym jest marka osobista, a także jak można ją budować, tak, by odpowiadała Twoim celom. Poznasz podstawy LinkedIn, medium, które staje się w Polsce coraz bardziej popularne, ale nie zabraknie też kilku informacji dotyczących Facebooka i Instagrama. Dobrze wykreowana marka osobista to także wyróżniające się CV, także oprócz trików, poznasz inspirujące przykłady! Na szkoleniu porozmawiamy także o odpowiednim dress code, który może być elementem naszej marki. Wszystkie poruszone tematy przybliżą Cię do tego, by kreować swoją markę świadomie, co może pomóc w osiągnięciu założonych celów, np. zawodowych.

(możliwość realizacji szkoleń od lipca 2021)

Hejt w internecie.

Każda osobą, zajmująca się prowadzeniem stron internetowych, fanpage’y, instagramowych profili czy jakiegokolwiek medium masowego przekazu, spotyka się z szeroko pojętym hejtem. Jak rozróżnić hejt od konstruktywnej krytyki? W jaki sposób sobie z nim radzić? Czy warto reagować na hejterskie komentarze? Odpowiedzi na te i inne pytania uczestnicy poznają w trakcie trwania szkolenia.

Komunikacja w zespole podczas pracy zdalnej - warsztat.

Praca zdalna wymaga od nas innych sposobów komunikowania się niż tych, które sprawdzały się podczas działań stacjonarnych. Trudniej nam spotkać się na żywo czy nawet przypadkiem wpaść na siebie i zainicjować dyskusję – zatem jak komunikować się, by robić to skutecznie i osiągać zamierzone cele?

Warsztat może pomóc okreslić samorządowi studenckiemu ustalić zasady komunikacji obowiązujące w zespole w trakcie pracy zdalnej i nie tylko!

(możliwość realizacji szkoleń od lipca 2021)

Warsztaty pisarskie

Codziennie coś piszemy – stukamy w klawiaturę smartphone’a, mamy wyzwanie w postaci eseju bądź pracy dyplomowej albo planujemy posty w mediach społecznościowych. Czy potrzebny jest do tego talent? Czy wystarczy praktyka? Przekonaj się sam podczas warsztatów!

Zarządzenie projektami

Kreatywne i twórcze rozwiązywanie problemów projektowych

Szkolenie oparte na podejściu metodologiczno-praktycznym, w ramach którego podjęta zostanie tematyka identyfikacji źródła problemu i generacji rozwiązań. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami rozwiązywania problemów, a w szczególności wykorzystywania potencjału wewnętrznej kreatywności w ramach swojej perspektywy.

Zarządzanie projektami

Pomysł, plan, realizacja, ewaluacja – tak powstaje projekt doskonały! Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z etapami tworzenia projektu oraz dowiedzą się jak najefektywniej przejść przez każdy z nich. Na spotkaniu omówimy kreowanie pomysłu, zarządzanie ryzykiem, a także reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Po wstępie teoretycznym przejedziemy do części praktycznej i samodzielnego planowania projektów.

Team building

W trakcie trwania szkolenia dowiesz się jak budować zespół oraz efektywnie nim zarządzać. Poznasz metody efektywnej motywacji i integracji, a także rozwiązywania konfliktów. Dowiesz się jakie role zespołowe wyróżniamy i nauczysz się wykorzystywać je w najbardziej korzystny sposób. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, z wykorzystaniem ćwiczeń, które następnie będziesz mógł przenieść do pracy w swojej grupie.

Sztuka ewaluacji

Szkolenie skupi się na sposobach ewaluacji, czyli podsumowania projektu czy pracy Waszego samorządu. W trakcie szkolenia poznasz sposoby przeprowadzenia ewaluacji, ankietyzacji oraz niezbędne do tego narzędzia. Zobaczysz także w jaki sposób spraw opracowywać wyniki ankiet oraz w jaki sposób wdrażać wyciągnięcie wnioski.

Kompetencje cyfrowe

Dobre praktyki w pracy zdalnej - aktywne prezentowanie treści, współpraca online, etyka i aspekty prawno - psychologiczne.

W ramach szkolenia przedstawimy:

 • dobre praktyki związane z etyką/savoir-vivre w pracy zdalnej;
 • dobre praktyki przygotowywania i wygłaszania prezentacji przez samorządowców – kontrakty, sprawy techniczne, autoprezentacja, narzędzia typu padlet, canva, prezi etc.
Zdalne zarządzanie - jak wykorzystać potencjał tkwiący w narzędziach do pracy z zespołem?

Komunikacja za pośrednictwem internetu weszła w kolejną fazę rozwoju. Wymaga, to od nas wszystkich przeorganizowania sposobu pracy i przekwalifikowania procesów – czyli wirtualizację poszczególnych działań. Jak zatem dopasować dotychczasową systematykę naszej pracy do aktualnego stanu? Odpowiedzi poszukamy wspólnie na szkoleniu. Szkolenie obejmuje omówienie zagadnień z zakresu pracy zdalnej za pośrednictwem znanych rozwiązań chmurowych. Podczas trwania szkolenia uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • głosowanie online;

 • komunikacja;

 • weryfikacja aktywności;

 • kreatywne rozwiązania; 

 • automatyzacja procesów;

 • dobre i złe praktyki;

 • dualizm postpandemiczny.

Narzędzia wykorzystywane w pracy zdalnej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności korzystania z narzędzi przeznaczonych do pracy zdalnej:

 • narzędzia Google for education (np. Hangout Meets, Jam Board, dokumenty w chmurze, Classroom, zadania w Classroom – rodzaje, użyteczność, jak przełożyć efekty pracy na narzędzia online);
 • wskazanie dobrych praktyk w wykorzystaniu przedstawionych narzędzi;
 • prezentacja ogólnodostępnych narzędzi do pracy zdalnej.

Szkolenia dodatkowe prowadzone w ramach projektów

Jak badać oczekiwania studentów?

Czy badanie oczekiwań kojarzy Ci się tylko z ankietą ewaluacyjną? Można to robić inaczej i służą temu różne metody, pozwalające na uzyskanie danych ilościowych i jakościowych. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak, a przy okazji podszkolić swój warsztat metodologiczny – to szkolenie właśnie dla Ciebie!

Komunikacja - jak mówić, czego potrzebuję?

W naszym codziennym życiu niezbędne są umiejętności komunikacyjne. Naucz się wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania wobec innych, potrenuj stawianie granic w ramach zachowań asertywnych i polepsz dzięki temu swoje relacje!

 

 

Indywidualizacja programu studiów - sesje mentoringowe

Według rozporządzenia ministra jako studenci powinniśmy mieć możliwość wyboru minimum 30% punktów ECTS zajęć w ramach naszego programu studiów. Prawo to różnie jest realizowane na uczelniach. Podczas sesji mentoringowej wspólnie zastanowimy się, jak polepszyć możliwości indywidualizacji na Waszej uczelni!

Wsparcie psychologiczne na uczelniach

Czasem każdy może potrzebować wsparcia specjalisty – być może dlatego, że zmaga się z chorobą psychiczną, a może po prostu ma chwilowy kryzys. Jak takie wsparcie powinno wyglądać na uczelniach? I co możemy zrobić, by nasza uczelnia również takie gwarantowała? Przekonaj się!

Szkolenie prowadzone jest zarówno w wersji podstawowej, jak i wersji rozszerzonej.

Aby się zapisać wypełnij formularz: https://forms.gle/N1BPuj6KHfTdnZeAA

 

 

Nie znalazłeś nic dla siebie?

Nasi prelegenci mogą przygotować indywidualny program szkolenia dostosowany do potrzeb danego samorządu studenckiego. Prosimy o kontakt mailowy (sekretariat@psrp.org.pl) i wskazanie zakresu szkolenia, Waszych oczekiwań i potrzeb.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zgłosić zapotrzebowanie na szkolenie?

Prosimy o wiadomość e-mail na adres sekretariat@psrp.org.pl wraz z następującymi informacjami:

 • imię, nazwisko i funkcja osoby kontaktowej w zakresie organizacji szkolenia,
 • miejsce szkolenia,
 • propozycję preferowanej daty,
 • liczba osób mająca uczestniczyć w szkoleniu,
 • informację na temat dziedziny, z jakiej pożądane jest szkolenie.
Czy szkolenia są darmowe?

Za przeprowadzenie szkoleń nie pobieramy żadnej opłaty.

Jakie kwestie musi zapewnić samorząd będący organizatorem?

Parlament Studentów RP zapewnia Prelegentów, którzy są w stanie przeprowadzić szkolenie, natomiast wszelkie kwestie organizacyjne, szczególnie w zakresie logistycznym i technicznym, leżą po stronie Samorządu Studenckiego, dla którego będzie realizowane szkolenie. W szczególności tyczy się to kwestii takich jak:

 • udostępnienie miejsca do przeprowadzenia szkolenia,
 • zapewnienie uczestników szkolenia,
 • dostarczenie niezbędnych informacji przed szkoleniem (zakres informacji określi Prelegent),
 • ustalenie wspólnie z Prelegentem terminu szkolenia, pasującego obu stronom,
 • zapewnienie Prelegentowi noclegu (o ile szkolenie nie jest realizowane w formie zdalnej).