Oferta szkoleniowa

Parlament Studentów RP oferuje szkolenia dla samorządów studenckich

Na wniosek samorządu studenckiego nasi eksperci mogą prowadzić szkolenia z następujących dziedzin, skoncentrowane na aspektach dot. działalności w samorządzie studenckim:

Aktualna oferta szkoleniowa:

Współpraca w środowisku akademickim

Świadczenia dla studentów.

W ramach szkolenia przedstawiamy ustawowe regulacje dotyczące katalogu świadczeń dla studentów, przesłanek ich przyznawania i trybu pracy komisji stypendialnych. W ramach szkolenie nasi eksperci omawiają orzeczenia sądów administracyjnych i wspólnie z uczestnikami rozwiązują przykładowe kazusy i problemy pojawiające się przy rozpatrywaniu wniosków.

Jak rozumieć i korzystać z mobilności studenckiej?

Przybliżona zostanie historia procesu bolońskiego, jego główne założenia i rozwój. Skonfrontujemy te założenia z realiami, które doświadczacie na swojej uczelni, a także porozmawiamy o przyszłości mobilności studenckiej m.in. w ramach programu Erasmus+. Podczas szkolenia rozszyfrujemy także, co się kryje pod takimi skrótami jak: ESU czy NAWA.

Równość, dostępność i przeciwdziałanie dyskryminacji - działania samorządu studenckiego dla osób z niepełnosprawnościami.

Postawy społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnościami nie zawsze cechują się akceptacją, zrozumieniem i życzliwością. Ważne jest zatem wpływanie na nie, kształtowanie integracyjnych i pozytywnych nastawień wobec tych osób a także walka z negatywnymi stereotypami i uprzedzeniami.

Podczas szkolenia dowiesz się jak samorząd studencki może przeciwdziałać dyskryminacji, zwiększać świadomość społeczności akademickiej oraz dbać o dobro studentów z niepełnosprawnościami.

Kwestie prawne

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych - czy to takie skomplikowane?

W trakcie trwania szkolenia dowiesz się czym jest RODO oraz jakie ma zastosowanie w bieżącej działalności Samorządu Studenckiego. Ponadto skąd wynika sam obowiązek ochrony danych osobowych, jakie są przesłanki przetwarzania danych osobowych. Podczas części warsztatowej opracujemy wzorcową klauzulę informacyjną a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną kazusy oraz aktualne orzecznictwo.

Kodeks postępowania administracyjnego.

Część decyzji wydawanych na uczelni, jest decyzjami administracyjnymi, w tym decyzje dotyczące świadczeń dla studentów. Nasi szkoleniowcy wyjaśniają treść najważniejszych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz jak stosować je w praktyce. Szkolenie skierowane do członków komisji stypendialnych, jak również osób zajmujących się odpowiadaniem na pytania studentów lub pomocą w rozwiązywaniu problemów jak np. skreślenie z listy studentów czy sprawy stypendialne.

Organizacja imprez masowych w ujęciu prawnym.

W trakcie trwania szkolenia dowiesz się jakie obowiązki spoczywają na organizatorze imprezy masowej a także jakie uprawienia mu przysługują. Dowiesz się także jakie pozwolenia należy uzyskać, aby taka impreza doszła do skutku. Konieczne będzie także zapoznanie się z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności jaka spoczywa na organizatorze imprezy masowej w przypadku wyrządzenia szkód.

Prawo autorskie i prawa pokrewne w codziennej pracy samorządu studenckiego.

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak: zasady cytowań, umieszczania treści w prezentacjach, powoływania się na materiały źródłowe, w tym dostępnych w sieci (np. zdjęcia; filmy; artykuły), zasady nagrywania spotkań online i rozpowszechniania/udostępniania wizerunku studentów, RODO, prawa autorskie, ochrona dóbr osobistych.

Ochrona praw studenta i uczelniany rzecznik praw studenta.

Nasi szkoleniowcy przedstawiają jak funkcjonuje rzecznik praw studenta na uczelni, jak go można powołać. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają schemat działania rzecznika praw studenta na uczelni, nabywają umiejętności miękkie w rozwiązywania problemów na uczelni. Ponadto przedstawiamy najważniejsze prawa studenta, w tym zmiany dokonane ustawą z dnia 20 lipca 2020 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Budowanie współpracy zewnętrznej i pozyskiwanie partnerów projektu.

Co jako samorząd jesteście w stanie zaoferować firmom? Szczęśliwie, odpowiedź na to pytanie nie jest krótka, a nasz szkoleniowiec przybliży Wam, co możecie zyskać od innych, ale również co powinniście zaoferować od siebie. 

Wasze zespoły projektowe wciąż się rozwijają i potrzebujecie funduszy na dodatkowe działania? Podczas szkolenia dowiecie się w jaki sposób budować zespół odpowiedzialny za współpracę zewnętrzną, jakich narzędzi używać oraz jakie zasady przyjąć przy konstruowaniu oferty dla partnerów i budowaniu z nimi trwałych i przede wszystkim satysfakcjonujących relacji. 

Przygotowanie oferty dla partnerów - warsztat.

Warsztat, podczas którego razem z naszym szkoleniowcem przejdziecie krok po kroku przez przygotowanie konkretnej oferty dla partnerów lub będziecie mogli stworzyć ją od zera. Otrzymacie niezbędne materiały, które w szybki i przyjemny sposób wspólnie dopasujemy do Waszych potrzeb.

Nie wiecie, jak zabrać się za przygotowanie propozycji współpracy całorocznej z Waszym samorządem, organizacją studencką lub kołem naukowym? Może po prostu nie jesteście pewni, czy Wasza oferta została przygotowana dobrze lub chcielibyście ją skonsultować i ulepszyć? Wystarczy, że prześlecie odpowiednie materiały lub umówicie się na konsultacje, a nasza ekspertka pomoże Wam zbudować ofertę podczas warsztatu. Aby członkowie Waszego zespołu mogli dorzucić swoją cegiełkę – możemy zrobić to wszyscy razem!

Dydaktyka

Kompetencje organów samorządu studenckiego.

W trakcie szkolenia nasi eksperci omawiają przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szkoleniowcy wskażą jak realizować ustawowe kompetencje i jak można je wykorzystać w praktyce do ochrony praw studenta. Prelegenci udzielą porad dotyczących rozwiązania problemów, które występują na uczelni z realizacją zadań samorządu studenckiego, choćby w zakresie opiniowania lub uzgadniania aktów prawnych lub udziału przedstawicieli studentów w organach i gremiach uczelni.

Regulamin studiów.

Nasi prelegenci wskazują w jaki sposób przygotować regulamin studiów, co powinno zostać w nim uwzględnione i w jaki sposób uwzględnić w nim prawa studenta, jednocześnie dbając o wysoką jakość kształcenia. Szkoleniowcy wskażą możliwe rozwiązania problemów występujących na danej uczelni.

Opiniowanie programu studiów.

Jedną z ustawowych kompetencji samorządu studenckiego jest opiniowanie programów studiów. Każdy uczelnia w przypadku tworzenia nowego kierunku studiów lub zmian w programie istniejącego programu studiów zwraca się więc do samorządu studenckiego z prośbą o opinię. Jest to doskonała okazja do przedstawienia studenckiego punktu widzenia na temat danego kierunku studiów. W tym celu nasi szkoleniowcy omówią z Wami szczegółowo czym jest program studiów, z jakich źródeł możecie korzystać oraz przedstawią Wam wzory opinii wraz z sugerowanymi kryteriami na które powinniście zwrócić uwagę.

Grafika

Księga identyfikacji wizualnej - potrzeba czy zbędny dokument?

Czym jest Księga Identyfikacji Wizualnej? Po co ją tworzymy? Dlaczego jest ważna w kontekście samorządowych działań? Odpowiedzi na te pytania, uczestnicy poznają w trakcie tego szkolenia. Zapoznają się również z najpotrzebniejszymi rozdziałami, które powinny znaleźć się w tym dokumencie oraz sposobami tworzenia księgi identyfikacji wizualnej.

Tworzenie materiałów graficznych - warsztat.

Warsztat szkoleniowy z zakresu tworzenia materiałów graficznych, z wykorzystaniem darmowego programu graficznego Canva. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób tworzyć materiały graficzne, aby odpowiednio oddziaływać na odbiorcę. Zapoznają się krok po kroku z procesem twórczym, od definiowania grupy docelowej, poprzez stworzenie moodboardu, aż do opublikowania finalnego projektu. 

Maksymalnie dziesięcioosobowa grupa.

Komunikacja, promocja i media społecznościowe

Promocyjny niezbędnik.

Najważniejsze zasady, którymi powinien kierować się każdy social media ninja – zarówno w kontekście Facebooka, jak i Instagrama, okraszone zasadami, o których warto pamiętać w trakcie komunikacji i promocji wydarzeń. Co ułatwia nam zapamiętanie treści? Jakie narzędzia można wykorzystać w promocji?Jakich błędów trzeba unikać? Pigułka wiedzy umożliwiająca rozwój działań promocyjnych samorządów studenckiego.

(możliwość realizacji szkoleń od lipca 2021)

Buduj swój wizerunek - na własnych zasadach!

Już teraz, każdym swoim działaniem, świadomie bądź nie, zarówno w social mediach, jak i w rzeczywistości budujesz markę osobistą. Może Ci to pomóc w rozwoju kariery, ułatwić zdobycie wymarzonej pracy albo… wręcz przeciwnie. Miej świadomość jak to robić z głową, jakie narzędzia warto do tego wykorzystać i o czym pamiętać!

Podczas szkolenia dowiesz się czym jest marka osobista, a także jak można ją budować, tak, by odpowiadała Twoim celom. Poznasz podstawy LinkedIn, medium, które staje się w Polsce coraz bardziej popularne, ale nie zabraknie też kilku informacji dotyczących Facebooka i Instagrama. Dobrze wykreowana marka osobista to także wyróżniające się CV, także oprócz trików, poznasz inspirujące przykłady! Na szkoleniu porozmawiamy także o odpowiednim dress code, który może być elementem naszej marki. Wszystkie poruszone tematy przybliżą Cię do tego, by kreować swoją markę świadomie, co może pomóc w osiągnięciu założonych celów, np. zawodowych.

(możliwość realizacji szkoleń od lipca 2021)

Hejt w internecie.

Każda osobą, zajmująca się prowadzeniem stron internetowych, fanpage’y, instagramowych profili czy jakiegokolwiek medium masowego przekazu, spotyka się z szeroko pojętym hejtem. Jak rozróżnić hejt od konstruktywnej krytyki? W jaki sposób sobie z nim radzić? Czy warto reagować na hejterskie komentarze? Odpowiedzi na te i inne pytania uczestnicy poznają w trakcie trwania szkolenia.

Komunikacja jak na lekarstwo - komunikacja o wsparciu psychologicznym na uczelniach.

Mamy coraz większą świadomość na temat wagi zdrowia psychicznego, ale ciągle potrzebujemy informacji na temat tego w jaki sposób komunikować o wsparciu psychologicznym i zdrowiu psychicznym.

Jak skutecznie, z empatią komunikować się z osobami, z problemami psychologicznymi? Jak skutecznie oferować i reklamować wsparcie psychologiczne na uczelniach? O czym pamiętać, a czego unikać?

(możliwość realizacji szkoleń od lipca 2021)

Komunikacja w zespole podczas pracy zdalnej - warsztat.

Praca zdalna wymaga od nas innych sposobów komunikowania się niż tych, które sprawdzały się podczas działań stacjonarnych. Trudniej nam spotkać się na żywo czy nawet przypadkiem wpaść na siebie i zainicjować dyskusję – zatem jak komunikować się, by robić to skutecznie i osiągać zamierzone cele?

Warsztat może pomóc okreslić samorządowi studenckiemu ustalić zasady komunikacji obowiązujące w zespole w trakcie pracy zdalnej i nie tylko!

(możliwość realizacji szkoleń od lipca 2021)

Samorząd jako źródło informacji podczas nauki zdalnej.

Samorząd studencki, jak pokazały ostatnie miesiące, pełni kluczową rolę w przekazywaniu informacji między władzami uczelni a studentami. Jak robić to skutecznie? Jak z gąszczu informacji wybrać najważniejsze?

(możliwość realizacji szkoleń od lipca 2021)

Chatbot - innowacja w dziedzinie kontaktu z odbiorcami.

Milion wiadomości, skrzynka odbiorcza profilu facebookowego pęka w szwach, nie wiadomo od czego zacząć. Wszystkie te problemy może rozwiązać jedno, innowacyjne rozwiązanie – chatbot! Podczas tego szkolenia uczestnicy zapoznają się ze sposobami tworzenia, projektowania oraz zarządzania chatbotami. 

Zarządzenie projektami

Ewaluacja od A do Z.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną:

 • kluczowe dla samorządu studenckiego kwestie ewaluacji w całym systemie szkolnictwa wyższego, techniki;
 • techniki prowadzenia ankietyzacji;
 • platformy przeznaczone do prowadzenia ankietyzacji;
 • metodologia oraz sposóby opracowywania wyników ankiet;
 • działania, które samorząd studencki może podjąć na skutek wyników ewaluacji w kwestii jakości kształcenia oraz swojej działalności.
Kreatywne i twórcze rozwiązywanie problemów projektowych

Szkolenie oparte na podejściu metodologiczno-praktycznym, w ramach którego podjęta zostanie tematyka identyfikacji źródła problemu i generacji rozwiązań. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami rozwiązywania problemów, a w szczególności wykorzystywania potencjału wewnętrznej kreatywności w ramach swojej perspektywy.

Co i jak z tą rekrutacją do samorządu?

Rekrutacja do samorządu to cykliczne wydarzenie – jednak każda jego edycja wymaga indywidualnego podejścia. Na spotkaniu podzielimy się swoimi doświadczeniami, zbierzemy najlepsze praktyki, przejdziemy przez obowiązkowe elementy wydarzenia. Skupimy się na eliminowaniu ryzyk, które się mogą pojawić.

Kompetencje cyfrowe

Dobre praktyki w pracy zdalnej - aktywne prezentowanie treści, współpraca online, etyka i aspekty prawno - psychologiczne.

W ramach szkolenia przedstawimy:

 • dobre praktyki związane z etyką/savoir-vivre w pracy zdalnej;
 • dobre praktyki przygotowywania i wygłaszania prezentacji przez samorządowców – kontrakty, sprawy techniczne, autoprezentacja, narzędzia typu padlet, canva, prezi etc.
Zdalne zarządzanie - jak wykorzystać potencjał tkwiący w narzędziach do pracy z zespołem?

Komunikacja za pośrednictwem internetu weszła w kolejną fazę rozwoju. Wymaga, to od nas wszystkich przeorganizowania sposobu pracy i przekwalifikowania procesów – czyli wirtualizację poszczególnych działań. Jak zatem dopasować dotychczasową systematykę naszej pracy do aktualnego stanu? Odpowiedzi poszukamy wspólnie na szkoleniu. Szkolenie obejmuje omówienie zagadnień z zakresu pracy zdalnej za pośrednictwem znanych rozwiązań chmurowych. Podczas trwania szkolenia uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • głosowanie online;

 • komunikacja;

 • weryfikacja aktywności;

 • kreatywne rozwiązania; 

 • automatyzacja procesów;

 • dobre i złe praktyki;

 • dualizm postpandemiczny.

Narzędzia wykorzystywane w pracy zdalnej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności korzystania z narzędzi przeznaczonych do pracy zdalnej:

 • narzędzia Google for education (np. Hangout Meets, Jam Board, dokumenty w chmurze, Classroom, zadania w Classroom – rodzaje, użyteczność, jak przełożyć efekty pracy na narzędzia online);
 • wskazanie dobrych praktyk w wykorzystaniu przedstawionych narzędzi;
 • prezentacja ogólnodostępnych narzędzi do pracy zdalnej.

Nie znalazłeś nic dla siebie?

Nasi prelegenci mogą przygotować indywidualny program szkolenia dostosowany do potrzeb danego samorządu studenckiego. Prosimy o kontakt mailowy (sekretariat@psrp.org.pl) i wskazanie zakresu szkolenia, Waszych oczekiwań i potrzeb.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zgłosić zapotrzebowanie na szkolenie?

Prosimy o wiadomość e-mail na adres sekretariat@psrp.org.pl wraz z następującymi informacjami:

 • imię, nazwisko i funkcja osoby kontaktowej w zakresie organizacji szkolenia,
 • miejsce szkolenia,
 • propozycję preferowanej daty,
 • liczba osób mająca uczestniczyć w szkoleniu,
 • informację na temat dziedziny, z jakiej pożądane jest szkolenie.
Czy szkolenia są darmowe?

Za przeprowadzenie szkoleń nie pobieramy żadnej opłaty.

Jakie kwestie musi zapewnić samorząd będący organizatorem?

Parlament Studentów RP zapewnia Prelegentów, którzy są w stanie przeprowadzić szkolenie, natomiast wszelkie kwestie organizacyjne, szczególnie w zakresie logistycznym i technicznym, leżą po stronie Samorządu Studenckiego, dla którego będzie realizowane szkolenie. W szczególności tyczy się to kwestii takich jak:

 • udostępnienie miejsca do przeprowadzenia szkolenia,
 • zapewnienie uczestników szkolenia,
 • dostarczenie niezbędnych informacji przed szkoleniem (zakres informacji określi Prelegent),
 • ustalenie wspólnie z Prelegentem terminu szkolenia, pasującego obu stronom,
 • zapewnienie Prelegentowi noclegu (o ile szkolenie nie jest realizowane w formie zdalnej).