Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Ogłoszenie o rejestracji na Zjazd Delegatów

  Zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego PSRP w dniu 24 listopada 2018 r. odbędzie się Zjazd Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.   Od 31 października 2018 r. rozpoczyna się rejestracja delegatów i potrwa do 21 listopada 2018 r. godz. 15.30.   Celem zarejestrowania delegata na Zjazd należy na stronie zjazd.psrp.org.pl wypełnić formularz rejestracyjny oraz załączyć skan delegacji lub porozumienia. Prezydium Zjazdu na bieżąco będzie weryfikowało przesłane zgłoszenia i informowało delegatów o przyjęciu delegacji lub konieczności uzupełnienia zgłoszenia (w przypadku zgłoszeń, które wpłyną 24 godziny przed upływem terminu rejestracji).   W przypadku problemów z formularzem, delegat może również wysłać swoje zgłoszenie bezpośrednio na maila zjazd@psrp.org.pl ze skanem delegacji/porozumienia.   Delegacje/porozumienia można również złożyć bezpośrednio w biurze PSRP przy ul. Brackiej 18/16 00-028 Warszawa. Przypominamy, że decyduje data i godzina wpływu delegacji (nie jej nadania, czy wysłania maila), pod rygorem odmowy zarejestrowania delegata.   Osoby, które prześlą kopie lub skan delegacji/porozumienia zobowiązane są do złożenia oryginału przed rozpoczęciem zjazdu, pod rygorem odmówienia dopuszczenia delegata do udziału w Zjeździe. Delegat zobowiązany jest również do okazania ważnej legitymacji studenckiej lub aktualnego zaświadczenia o statusie studenta. Prosimy o sprawdzenie ważności legitymacji przed Zjazdem.   Każdy delegat dysponuje siłą głosu przypisaną do reprezentowanej uczelni, zgodnie z ogłoszoną listą. Uczelnie posiadające siłę głosów 0, mogą zawierać ze sobą porozumienia, w celu wyłonienia wspólnego delegata.   Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali obrad oraz konieczność zapewnienia porządku, osoby chcące być obserwatorami zobowiązane są do zarejestrowania się na stronie internetowej zjazd.psrp.org.pl. W obecnej chwili możliwe jest zarejestrowanie 30 obserwatorów. Prezydium Zjazdu zastrzega możliwość zwiększenia tej liczby, gdy warunki sali obrad na to pozwolą.   Prezydium Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów RP