Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Ogólnopolska Sesja Naukowa: Konstytucjonalizm po polsku.

Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych wraz z projektem Ankieta konstytucyjna 2018 mają zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Sesję Naukową „Konstytucjonalizm po polsku: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, która odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2018 roku w Sali Kolumnowej w budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

 

Konferencja organizowana jest w związku z zainicjowaną przez Prezydenta RP przeszło rok temu debatą ustrojową nad ustawą zasadniczą z 1997 roku. Przypada ona na rok szczególny – stulecia odzyskania niepodległości. Jest to więc moment wyjątkowy, doskonały ku temu, aby środowisko akademickie włączyło się debatę zarówno nad kształtem obecnej konstytucji, jak i nad dorobkiem polskiej tradycji konstytucyjnej.

 

Aby bowiem w sposób należyty przystąpić do rozmów na temat ewentualnych zmian w obecnej konstytucji należy wpierw przyjrzeć się tradycji konstytucyjnej w Polsce począwszy od narodzin nowożytnego parlamentaryzmu. Następnie zaś należy dokładnie przeanalizować proces kształtowania się polskiego prawa przez kolejne epoki aż do czasów najnowszych i ustawy zasadniczej III RP. Dopiero po przeprowadzeniu rozważań nad powyższymi zagadnieniami uprawnione jest przejście do rozważań nad teraźniejszością, a wreszcie przyszłością naszego ustroju.

 

Problem konstytucjonalizmu winien być analizowanym z perspektywy różnych nauk: historycznych, prawnych, politycznych, ekonomicznych, socjologicznych, filozoficznych, lingwistycznych, a także literaturoznawczych, kulturoznawczych i antropologicznych. Do udziału w sesji naukowej zapraszamy więc przedstawicieli tych właśnie nauk: pracowników naukowych, badaczy niezależnych, doktorantów i studentów, aby razem podsumować dotychczasowe osiągnięcia i sformułować nowe wytyczyć kierunki badań. Interesujące będą dla nas zarówno ujęcia przekrojowe, jak i studia przypadków. Każde ma swoje zalety istotne dla stworzenia planowanej publikacji naukowej.

 

Konferencja jest dwudniowa. Każdy dzień zostanie podzielony na 3 bloki tematyczne: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Pierwszy z nich obejmuje okres od kształtowania się staropolskiego republikanizmu na przełomie XV i XVI w. (szukanie jego źródeł wcześniej również nas interesuje) do rozpoczęcia prac i dyskusji parlamentarnej nad kształtem konstytucji III Rzeczpospolitej włącznie. Jest to więc panel poświęcony historii polskiego konstytucjonalizmu. Drugi przeznaczony będzie na analizę obecnej konstytucji od momentu jej uchwalenia do czasu zainicjowania przez obecnego Prezydenta RP referendum konstytucyjnego. Nie wyklucza to oczywiście również ujęć historycznych, np. projektów zmian obecnej konstytucji pojawiających się w latach 1997-2017. Trzeci wreszcie blok będzie gromadził referaty starając analizować kierunki ewentualnych zmian polskiej konstytucji, w tym także konkretne projekty tych zmian.

 

Zgłoszenia do udziału czynnego w sesji naukowej przyjmujemy do 15 października 2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/14ZwW-dLpCAZP1suh4m4KOpSBsQRmRJy7-uAPfmYviks/edit

 

Czas wygłoszenia referatu nie powinien przekroczyć 20 minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Każda osoba, która zgłosiła chęć czynnego udziału w sesji naukowej, otrzyma informację o zakwalifikowaniu lub też o odmowie kwalifikacji, a ponadto program sesji najpóźniej tydzień po zakończeniu rejestracji.

 

Oplata za udział w sesji naukowej wynosi:
1. Z jednym obiadem wybranego dnia konferencji – 50 zł,
2. Z dwoma obiadami, po jednym każdego dnia – 70 zł.

 

Informacja o terminie i sposobie płatności zostaną podane po zakwalifikowaniu się. W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji za pośrednictwem profilu na Facebooku bądź poczty elektronicznej: kontak.skmbh@gmail.com Informacje nt. konferencji mogą pojawiać się także na naszej stronie www.skmbh.pl