Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka to impreza cykliczna, organizowana co roku przez inne Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Tegoroczne wydarzenie przeprowadzane w Poznaniu będzie już 21 takim przedsięwzięciem. Edycja będzie prowadzona pod hasłem “Elektromobilność i efektywne zarządzanie energią elektryczną – wyzwania dla młodych elektryków na nowe 100 lat”.

W cyklach wykładów i szkoleń p

 

rzedstawione zostaną istniejące rozwiązania i obecnie obrane kierunki rozwoju w zakresie elektromobilności, a także zostanie zwrócona uwaga na konieczne zmiany w systemie zarządzania energią elektryczną, które trzeba wprowadzić, aby dostosować polski system do ogólnoświatowego postępu technologicznego.

Jak najszybsze zapoznanie studentów z zagadnieniem elektromobilności i efektywnym zarządzaniem energią elektryczną pozwoli na wczesne przygotowanie kadry inżynierskiej zdolnej do budowania nowoczesnej, efektywnej energetycznie i niezakorkowanej Polski.

 

Strona wydarzenia

Plakat wydarzenia