Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Opiniowanie programów studiów przez samorządy studenckie w praktyce

Celem projektu jest przygotowanie i popularyzacja narzędzi wsparcia, pozwalających samorządom studenckim w sposób kompleksowy, spójny, merytoryczny i porównywalny wobec siebie opiniować programy studiów.

Finalnym efektem analizy będzie publikacja w formie poradnika, publicznie dostępnego dla studentów. Przedstawione zostanie objaśnienie najważniejszych pojęć związanych z jakością kształcenia oraz wzorce opinii dostosowane do specyfiki różnych kierunków studiów.

W ramach akcji #StudentSamWDomu Parlament Studentów RP przeprowadzi szkolenia on-line dla samorządów studenckich, przybliżające przygotowywane rozwiązania. Każdy uczestnik dostanie certyfikat potwierdzający nabycie nowych kompetencji!

Tematyka szkoleń

Szkoleniowcy omówią wraz z grupami następujące tematy:

  1. podstawy prawne opiniowania programów studiów;
  2. dostępne źródła informacji;
  3. omówienie najważniejszych kryteriów branych pod uwagę przy ocenie programu studiów;
  4. omówienie uniwersalnego szablonu opiniowania programu nowego kierunku studiów oraz opiniowania zmian w programie studiów;
  5. dyskusja na temat specyfiki kierunków studiów w oparciu o potrzeby szkolonego samorządu studenckiego;
  6. dobre praktyki + na co warto zwrócić uwagę.

Terminy i godziny

Szkolenia będą odbywać się terminach:

25 – 28 marca oraz 30 marca- 4 kwietnia.

Grupy będą rozpoczynać się od 10:00, 12:00, 14:00 i 16:00.

Czas trwania szkolenia wynosi maksymalnie dwie godziny.

Rejestracja i pytania

Link do strony rejestracyjnej: https://opiniowanie.psrp.org.pl/

Po zgłoszeniu w mailu zwrotnym otrzymacie informację jakich formalności należy dopełnić przed przystąpieniem do szkolenia, proponowanym terminie oraz instrukcji technicznej odnoszącej się do użytego narzędzia komunikacji zdalnej.

W razie pytań prosimy o kontakt opiniowanie@psrp.org.pl