Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Ostatnie posiedzenie Rady Studentów przed wakacjami już za nami!

W dniach 17-19 czerwca na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się XVIII Posiedzenie Rady Studentów PSRP. Podczas ostatniego przed wakacjami posiedzenia przedstawione zostały zmiany personalne w składach organów statutowych PSRP oraz plan działań organizacji do końca kadencji.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło podsumowanie bieżącego funkcjonowania władz wykonawczych Parlamentu Studentów RP oraz sprawozdanie z podjętych przez przewodniczącego – Ariela Wojciechowskiego, od czasu majowego zjazdu, inicjatyw. Ponadto informacje o koordynowanych przez siebie projektach przybliżyli przedstawiciele siedmiu komisji branżowych PSRP.

Głównym punktem obrad Rady Studentów było przedstawienie planu działań Parlamentu do końca kadencji. Wśród najważniejszych kwestii znalazły się: kontynuacja wysiłków związanych z organizacją trzeciej edycji konferencji Ekspertów Praw Studenta, rozmowy w sprawie zniżek w transporcie publicznym, usprawnienie pracy biura oraz przygotowania do Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.

Za najważniejsze wyzwanie stojące przed PSRP w najbliższym półroczu uznano organizację 71. Board Meetingu Europejskiej Unii Studentów, który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia b.r. w Gdańsku. Podczas posiedzenia Rady Studentów omówiono: planowany przebieg przedsięwzięcia, stan prac nad wydarzeniem oraz harmonogram zadań, jakie zostały postawione zespołowi przez Przewodniczącego Komisji ds. Projektów – Wojciecha Ulinowskiego.

W ramach posiedzenia doszło do zmian personalnych w organach statutowych Parlamentu. W przeprowadzonych wyborach uzupełniających do Rady Studentów PSRP,  spośród czterech zgłoszonych kandydatur, wybrano dwóch nowych członków, którymi zostali Adam Artymiuk z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Patrycja Piłat z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W związku z rozpoczęciem od 1 lipca kadencji we władzach Europejskiej Unii Studentów swoją rezygnację z funkcji Pełnomocnika ds. współpracy międzynarodowej złożył Adam Gajek, podsumowując dwuletnią działalność oraz dziękując zebranym za współpracę. W jego miejsce Przewodniczący PSRP powołał Mateusza Karpińskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także poinformował o wyznaczeniu Mieszka Czerniawskiego z Uniwersytetu Warszawskiego na funkcję Pełnomocnika ds. kontaktów zewnętrznych.