Otwarte szkolenia dla studentów

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przygotował cykl otwartych szkoleń, które zostały opracowane z myślą o wszystkich studentach – skupiają się one na prawach i świadczeniach dla studentów oraz ogólnych zasadach kształcenia.

Aby wziąć udział w spotkaniach wystarczy w wyznaczonym terminie kliknąć w przypisany do szkolenia link.

Świadczenia dla studentów- tryb, podstawy i kryteria ich przyznawania
4.11.2022 r. godz. 16.30 – https://meet.google.com/vyn-mkms-vsv
18.11.2022 r. godz. 16.30 – https://meet.google.com/hmh-rjwo-awg
W trakcie szkolenia omówione zostaną świadczenia dla studentów, prelegent przedstawi ustawowe kryteria ich otrzymania i ogólne zasady ich przyznawania.

Postępowanie administracyjne I Instancji – omówienie przepisów
5.11.2022 r. godz. 9.00 – https://meet.google.com/rzn-rnkb-mdn
Szkolenie będzie polegało na przedstawieniu i omówieniu najważniejszych przepisów postępowania administracyjnego, z naciskiem na prawa strony postępowania. Nabyta wiedza będzie przydatna w postępowaniach stypendialnych, skreślenia z listy studentów, nieprzyjęcia na studia oraz innych sprawach urzędowych (także niezwiązanych ze studiami).

Postępowanie administracyjne II Instancji – omówienie przepisów
6.11.2022 r. godz. 19.00 – https://meet.google.com/mtj-etxb-mfd
Szkolenie będzie kontynuacją omówienia przepisów postępowania administracyjnego z naciskiem na postępowanie odwoławcze, środki zaskarżenia orzeczeń administracyjnych i terminy zaskarżenia.

Postępowanie administracyjne w praktyce – omówienie kazusów
07.11.2022 r. godz. 18:00-19:30 – https://meet.google.com/zwu-xuhk-evr
Szkolenie przeprowadzone zostanie w formie interaktywnych quizów oraz kazusów. Prelegent omówi najważniejsze zagadnienia bazując na konkretnych przykładach z praktyki.

Samorząd studencki, koła naukowe i organizacje studenckie – szansa jedyna w swoim
rodzaju
07.11.2022 r. godz. 19:30 – https://meet.google.com/zbu-stxc-bfj
14.11.2022 r. godz. 19:30 – https://meet.google.com/eqm-qkqx-rtx
Podczas szkolenia zostaną przedstawione perspektywy rozwoju podczas studiów ze szczególnym uwzględnieniem działalności samorządowej oraz aktywności w studenckich kołach naukowych i organizacjach studenckich. Omówione zostaną szanse i dobre praktyki, które pozwalają wykorzystać studencki czas jako motor napędowy rozwoju społecznego i zawodowego.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach stypendialnych
08.11.2022 r. godz. 18:00 – https://meet.google.com/ttt-hrxp-kte
W trakcie szkolenia omówione zostaną aktualne orzeczenia dotyczące świadczeń dla studentów. Uczestnicy szkolenia zaznajomieni zostaną z aktualnymi problemami oraz proponowanymi kierunkami zmian. Przewidywany jest aktywny udział uczestników szkolenia.

Prawa studenta i narzędzia ich ochrony
9.11.2022 r. godz. 16.30 – https://meet.google.com/scv-fvnf-ixi
W trakcie szkolenia omówione zostaną ustawowe prawa studenta i narzędzia ich ochrony i ich wpływ na realizację kształcenia.

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
15.11.2022 r. godz. 16.30 – https://meet.google.com/pmt-vujg-mqi
W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, katalog kar dyscyplinarnych i środki zaskarżenia w przypadku nałożenia na studenta kary dyscyplinarnej.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki.