Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Pakiet dla studenta

W poniedziałek 16 marca Rada Wykonawcza Parlamentu Studentów RP skierowała do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosława Gowina list z prośbą o zwrócenie uwagi na sytuację materialną studentów wynikającą z wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego i czasowego zawieszenia zajęć. Miło nam poinformować, że Ministerstwo pozytywnie odniosło się do naszej prośby.

Został przygotowany pakiet rekomendacji dla uczelni #PakietDlaStudenta, są to m.in.:

  • możliwość ubiegania się o zapomogę, również ze względu na utratę zarobków;
  • możliwość zwolnienia studentów z opłat za miejsce w domu studenckim;
  • rozważenie przez uczelnie możliwości czasowego zawieszenia pobierania opłat za studia, zwłaszcza gdy zajęcia nie odbywają się zdalnie;
  • wprowadzenie ułatwień w procedurach wewnętrznych związanych z ubieganiem się o stypendia i zapomogi, w szczególności umożliwienia składania wniosków i odbioru decyzji drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje znajdziecie w artykule i wystąpieniu Wicepremiera dr. Jarosława Gowina:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-uczelni-o-mozliwosci-wsparcia-studentow-w-zwiazki-ze-stanem-zagrozenia-epidemicznego