Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Parlament Studentów RP pyta MNiSW o pieniądze na stypendia w związku z kontrolą CBA

W piśmie do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej – Parlament Studentów RP zwraca się z pytaniami o fundusze przeznaczone na pomoc materialną dla studiujących. Sprawa ma związek z artykułem „Rzeczpospolitej” na ten temat.

Pismo skierowane przez PSRP ma charakter wniosku o dostęp do informacji publicznej w trybie przewidzianym przez ustawę. Studenci proszą o przekazanie odpowiedzi na pytania dotyczące funduszy przeznaczanych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pomoc materialną dla studiujących.

Parlament Studentów RP chce wiedzieć jakie zasady podziału środków finansowych na cele stypendialne obowiązywały w ministerstwie w latach 2009-2013 i jak wyglądał algorytm ich przyznawania dla poszczególnych szkół wyższych. Przedstawicieli studentów interesuje także pula funduszy na pomoc materialną, jaka była przyznawana w tych latach przez MNiSW.

Zdaniem PSRP ministerstwo powinno także przekazać dane, na podstawie których wyliczało dotacje dla poszczególnych uczelni, co znacząco ułatwiłoby wyjaśnienie sprawy. Studenci chcą także wiedzieć które uczelnie zwracały dotacje na pomoc materialną oraz jakie były kwoty tych zwrotów.

Pytania mają związek z informacjami ujawnionymi przez dziennikarzy „Rzeczpospolitej”. W artykule z 7 sierpnia „CBA w resorcie Barbary Kudryckiej” piszą oni o postępowaniu prowadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie funduszy na pomoc materialną dla studentów.

– Parlament Studentów RP jako oficjalny przedstawiciel studentów chce jak najlepiej dbać o pomoc materialną dla osób studiujących. Nie mogliśmy pozostać bez głosu w tej sprawie, choć szczerze przyznam, że informacja zelektryzowała całe środowisko studenckie. Liczymy, że powstałe znaki zapytania jak najszybciej znajdą odpowiedź – powiedział, po uzyskaniu informacji o kontroli CBA w MNiSW, Piotr Müller – przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

– Pytania o zasady rozdziału środków na pomoc materialną pomiędzy uczelnie od kilku już lat zadawane są w środowisku akademickim. Wiele zastrzeżeń budzi również procedura przyznawania stypendiów ministra. Sądzę, że wiele samorządów studenckich obserwuje bieg wydarzeń w resorcie i czeka na wyniki pracy śledczych – dodaje Piotr Okonkowski, przewodniczący Komisji ds. Socjalnych PSRP.

wniosek-o-informacje-publiczna-1

wniosek-o-informacje-publiczna-2