Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Podsumowanie Gali “Pro Juvenes” 2019

 

Kilka miesięcy przygotowań dla organizatorów, znamienici goście, przedstawiciele samorządów studenckich z całej Polski i w końcu punkt kulminacyjny całego wydarzenia: nagrody, a z nimi duma i radość zwycięzców. Za nami już VII Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”. Wydarzenie odbyło się w sobotę 23 listopada w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

To już VII edycja Gali Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”, która nieodłącznie jest częścią listopadowego Konwentu Przewodniczących Samorządów Studenckich organizowanego przez Parlament Studentów RP. Jak co roku nagradzamy najbardziej kreatywne i prostudenckie projekty oraz osoby i instytucje, które wspierają środowisko akademickie w wyjątkowy sposób. Nominowanych było wielu, ale wygrywają najlepsi! Komu w tym roku studenci przyznali nagrody Pro Juvenes?

Nagrody zostały przyznane w 22 kategoriach. W 13 kategoriach zwycięzcy zostali wybrani przez głosowanie internetowe, a w pozostałych o uhonorowaniu zdecydowała Rada Wykonawcza PSRP. W głosowaniu internetowym studenci oddali łącznie aż 48 262 głosy!

Jako pierwsza przyznana nagroda w kategorii Kultura studencka. Zwycięzcą została Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie z projektem Kopalnia Talentów – inicjatywą mającą na celu wyłonienie najciekawszych studenckich talentów w trakcie niesamowitego show. Z kulturą nierozerwalnie wiążą się artyści – stąd też uhonorowanie wybitnego Studenta Artysty. W tym roku nagrodę zdobyła Marta Kołodziejak z Politechniki Łódzkiej, studentka wzornictwa, która projektuje i szyje ubrania.

Gadżety studenckie to nieodłączny element organizowanych wydarzeń, a także szafy studenta. W tej kategorii nagrodzona została firma Rascal Industry, której założycielem jest Jakub Stojek. W chwili obecnej jest to jeden z wiodących producentów odzieży, kierowanej do studentów.

W kolejnej kategorii nagrodzone zostały Media Studenckie. Najlepsze okazało się Radio Meteor, prowadzone przez studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z mediami studenckimi była także związana kolejna nagroda doceniająca wsparcie i rozwój środowiska studenckiego, którą otrzymało Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich. Jest to pierwsza platforma współpracy wszystkich rodzajów mediów studenckich, ukierunkowana na wspieranie rozwoju i podnoszenie kompetencji dziennikarzy studenckich z całej Polski.

Z kolei w kategorii Studia na lepsze nagrodzona została inicjatywa, która w oczach studentów w największym stopniu dąży do polepszenia jakości kształcenia – Student’s Right Challenge, czyli gra miejska z elementami wiedzy z zakresu praw studenta, organizowana przez Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku.

Docenieni zostali również studenci, mający wkład w rozwój sportowy swoich uczelni. Tutaj zwycięzcą okazała się Agnieszka Skrzypulec, studentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, złota medalistka mistrzostw Polski w klasie olimpijskiej 470.

Sport to zdrowie, ale oprócz udziału w zawodach, studenci sami organizują również wiele innych inicjatyw prozdrowotnych. Tego roku w kategorii Studencka inicjatywa prozdrowotna najlepsza była inicjatywa AWF oddaje krew, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

2 nagrody zostały przyznane w kategorii Oferta dla studenta – jedna dla firmy Scanmed S. A. za ofertę korzystną dla studentów i podejście do pacjentów, zaś druga dla Banku Pekao S.A. za Konto Przekorzystne dla Młodych z aplikacją PeoPay i Kartą Rewolucyjną. Obie instytucje na przestrzeni ostatnich lat pokazały, że studenci są bardzo ważną grupą odbiorców.

Po statuetkę w kategorii Studia bez barier po raz kolejny udał się przedstawiciel Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Tym razem za akcję Student Studentowi Bratem, która pozwoliła zebrać pieniądze na rehabilitację kolegi z uczelni.

Studenci wprowadzają również wiele innowacji na uczelniach, dlatego warto poznać wszystkich nominowanych w kategorii Studencka innowacja – ciekawe projekty konferencyjne, konkursy dla najlepszych kół naukowych czy platformę generującą listy dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o stypendium. Nagroda jednak mogła być tylko jedna! I trafiła do Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej za platformę eSSPG – narzędzie, które w jednym miejscu pozwala zgromadzić koła naukowe, organizacje studenckie i inne organy działające przy Politechnice Gdańskiej, a jednocześnie umożliwia składanie wniosków o dofinansowanie ich projektów.

Uhonorowani zostali również studenci z najwyższymi osiągnięciami naukowymi – w kategorii Student Naukowiec zwycięzcą został Szymon Krawczuk, student Politechniki Gdańskiej, uczestnik projektu dotyczącego kompleksowego badania środowiska rakiety podczas lotu.

Praktyki studenckie – to właśnie dzięki nim studenci mogą się rozwijać oraz zdobywać doświadczenie i kwalifikacje. Najlepszy okazał się program Akademii Rozwoju Przemysłu, realizowany we współpracy ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego, czyli jedyny w Polsce i jeden z 3 programów w Europie umożliwiający studentom uczelni technicznych zdobycie doświadczenia w tym sektorze.

Doceniamy również rozwój naukowy studentów w ramach działalności Kół Naukowych. Nagrodę w tej kategorii otrzymało Koło Naukowe AGH Space Systems, zajmujące się rozwojem technologii w przemyśle kosmicznym. Szeroki wachlarz dostępnych dla studentów możliwości to nie tylko praktyki studenckie, czy możliwość działania w kołach naukowych, ale także ciekawe Programy ambasadorskie. Wśród nich wyjątkowym okazał się program Influencer firmy PwC.

Ale jak wiadomo nie samymi studiami student żyje! Na szczęście są również Organizacje studenckie, które dają nam możliwość zrzeszania się i działania na rzecz uczelni, nie tylko na płaszczyźnie naukowej. Nagrodę otrzymał Klub Studencki CoNieCo, organizacja studencka działająca przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku nieprzerwanie od 1958 roku – przestrzeń do spotkań, a także wielu inicjatyw kulturalnych.

Oprócz organizacji stricte studenckich na rzecz społeczności akademickiej działają również liczne organizacje pozarządowe. Prostudencki NGO, to właśnie organizacja pozarządowa uhonorowana ze względu na swoje wsparcie okazane środowisku studenckiemu przez wiele lat współpracy, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym. W tym przypadku uhonorowana została Fundacja Jeden Uniwersytet.

Przyjaciel Samorządności Studenckiej to osoba, która w naszej działalności wspierała nas przede wszystkim radą i dobrym słowem, brała także udział w licznych projektach organizowanych przez samorządy studenckie. Tą osobą okazał się Piotr Ziółkowski, Dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Najwięcej emocji jak co roku budziło największe studenckie święto, czyli Juwenalia. Sposób na spędzanie wolnego czasu z przyjaciółmi, oderwanie się od nauki i stresu dnia codziennego. Zwycięzcą były Juwenalia Gdańskie, organizowane aż przez 6 uczelni z Gdańska – Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademię Muzyczną oraz Akademię Sztuk Pięknych.

Nagradzamy też partnerów w kategorii Współpraca ze środowiskiem studenckim. Wsparcie logistyczne, pomoc w promocji czy ciekawe upominki dla studentów – to wszystko zapewnia The Coca-Cola Company w efekcie długofalowej współpracy z samorządami i organizacjami studenckimi w całej Polsce, nieocenioną przy okazji m.in. wspominanych już juwenaliów.

Autorytet Środowiska Studenckiego, to osoba, która wspiera merytorycznie, inspiruje do działania i wskazuje możliwości. Mowa o prof. dr hab. Zbigniewie Marciniaku, przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który od wielu lat pomaga samorządom studenckim w rozwijaniu się, a w swojej działalności w środowisku akademickim cechuje się prostudenckim podejściem.

Ostatnia kategoria – Studencki Projekt Roku. To wyjątkowe wyróżnienie zdobył projekt Forum Uczelni Technicznych, czyli Obóz Szkoleniowy POLIgon, inicjatywa wdrażająca studentów w tajniki działalności samorządowej.

Wyróżnieni zostali najlepsi z najlepszych, wybrani z prawie 140 zgłoszeń. -Dziękujemy za udział wszystkim gościom i gratulujemy zwycięzcom. Czytanie przesłanych zgłoszeń stanowiło niesamowite źródło inspiracji. Cieszymy się, że z roku na rok samorządy studenckie organizują bardziej ambitne projekty, dlatego tym bardziej czekamy na kolejną edycję Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”.– podsumował Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP.