Podsumowanie rekrutacji do Zespołu ekspertów ds. studenckich PKA 2023

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ma dla Was świeże newsy dotyczące rekrutacji do Zespołu ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w 2023 roku! Proces rekrutacji przebiegał w kilku etapach i obejmował różne formy sprawdzenia kandydatek i kandydatów. 

Pierwszy etap to zgłoszenia – ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji pojawiło się 11 maja, a chętni mogli przesyłać wymagane dokumenty poprzez formularz zgłoszeniowy do 26 maja. Następnie, 2 czerwca opublikowaliśmy listę osób, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu – sprawdzianu on-line w formie wypowiedzi pisemnej, który odbył się 5 czerwca na zdalnej platformie. 

Kolejnym etapem były rozmowy kwalifikacyjne, które przeprowadzone zostały stacjonarnie w Warszawie w dniach 23-25 czerwca. Ostatecznym etapem będą szkolenia właściwe, odbywające się stacjonarnie w dniach 15-17 września. Szkolenia będą obejmować trening interpersonalny, ocenę umiejętności komunikowania, pozyskiwania informacji, występowania publicznego, autoprezentacji, a także badanie i poszerzanie umiejętności z zakresu analizowania przepisów prawnych, syntezy uzyskanych informacji, formułowania wniosków i redagowania tekstów. 

Kto mógł zostać ekspertem ds. studenckich PKA? Każdy student co najmniej 2 roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, posiadający perspektywę kontynuacji studiów na następny rok akademicki. Wymagane były określone umiejętności, wiedza oraz zainteresowanie doskonaleniem własnych kompetencji. Poszukiwaliśmy osób, które chciałyby uczestniczyć w przeprowadzaniu ocen programowych w uczelniach, recenzować wnioski o zgodę Ministra na utworzenie kierunku studiów i pomagać w kształtowaniu jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. 

Przypomnijmy, że Polska Komisja Akredytacyjna to niezależna instytucja, działająca na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, a Zespół Ekspertów ds. studenckich jest jednym z narzędzi realizacji tych celów. Praca w zespole wiąże się z uczestnictwem w ocenach programowych, wyjazdach, spotkaniach zespołu oceniającego oraz przygotowywaniem raportów powizytacyjnych. 

Dzięki zaangażowaniu wszystkich kandydatek i kandydatów, proces rekrutacji przebiega sprawnie i owocnie.