Ponad 1500 osób odwiedziło EDU Trendy 2013

Najlepsze produkty i usługi dla edukacji nagrodzone Diamentami Oświaty

Tegoroczne EDU Trendy 2013 przyciągnęły 1500 uczestników. Dwudniowe spotkanie teoretyków, praktyków i organizatorów edukacji oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem oświaty i poprawą efektywności systemu edukacji, odbyło się 26 i 27 września w Warszawie na Stadionie Narodowym..

Organizatorami imprezy byli Wolters Kluwer, wydawca czasopism “Dyrektor Szkoły” i “Przed Szkołą”, miesięcznika „Personel Plus” oraz producent oprogramowania „Progman”.

Tegoroczne EDU Trendy odbyły się pod hasłem: Nauka przez całe życie

 Zostały podzielone na segmenty: Strefa Konferencji i Warsztatów – zintegrowany program, zbudowany na podstawie doświadczeń Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół oraz Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli i uwzględniający najnowsze trendy edukacyjne na świecie – oraz Strefa Targów, gdzie swój dorobek prezentowali wystawcy związani z edukacją.

W ciągu dwóch dni odbyło się 70 wystąpień, prezentacji, dyskusji w pięciu salach konferencyjnych, gdzie dyskutowało ponad 60 znakomitych prelegentów z Polski i ze świata, w tym profesora Philipa Zimbardo z Uniwersytetu w Stanfordzie.

„Edukacja XXI wieku. Jakich rozwiązań potrzebujemy” – to temat debaty otwierającej . Uczestnikami dyskusji byli: dra hab. Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, prof. Jarosław Górniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katarzyna Hall, była minister edukacji narodowej, prof. Łukasz Turski, członek Polskiej Akademii Nauk, oraz  Włodzimierz Paszyński, z-ca prezydenta m.st. Warszawy, i Elżbieta Gromniak, prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”. Moderatorem dyskusji była Elżbieta Piotrowska-Albin, dyrektor Segmentu Edukacji Wolters Kluwer. Ożywiona i wielowątkowa dyskusja przyniosła wspólne podsumowanie dotyczące przyszłości i roli edukacji. „To, czy Polska ugrzęźnie w grupie krajów o umiarkowanych dochodach, czy też uda się jej dołączyć do grupy państw innowacyjnych, do globalnej czołówki – będzie w głównej mierze zależało od właściwej EDUKACJI.  Reforma musi zacząć się oddolnie w mikroskali w niszach, skąd ma szansę rozprzestrzenić się na cały system. Wśród często podnoszonych największych bolączek dzisiejszej edukacji wymienia się brak kompetencyjnych umiejętności zawodowych, jednak tych można nauczyć w przedsiębiorstwie, natomiast dwa pierwsze miejsca zajmują kompetencje ogólne, związane ze zdolnością do samoorganizacji, umiejętności organizowania sobie pracy, organizacją czasu pracy i realizowania zadań – zatem chęcią do pracy, oraz kompetencje społeczne, behawioralne, polegające na umiejętności współpracy z ludźmi, a więc umiejętności komunikacyjne, pracy zespołowej, zespołowego realizowania projektu.”

Wydarzeniem, na które czekało wielu odwiedzających EDU Trendy 2013 był wykład prof. Philipa Zimbardo, światowej sławy psychologa. Podczas wystąpienia jako główny cel profesor postawił sobie odpowiedź na pytanie, skąd biorą się bohaterowie i czy możliwe jest wyzwalanie w człowieku jego najlepszych cech.

„Powinniśmy promować działania bohaterskie. Większość bohaterów to bowiem zwykli ludzie, którzy w niezwykły sposób poradzili sobie w normalnych sytuacjach” – mówił profesor. Temu służyć ma program opracowany przez Zimbardo. Stawia w nim przede wszystkim na nauczenie dzieci odpowiedzialności za innych ludzi i wyzwoleniu w nich odwagi do podejmowania działań. „Aby stać się bohaterem, potrzebujemy okazji, ale musimy być w ciągłej gotowości,  by jej nie przegapić i nie żałować tego do końca życia – podkreślał – Dlatego trzeba od najmłodszych lat kształtować w dzieciach postawy obywatelskie i uczyć je, że najgorsza jest bierność wobec otaczającego nas zła.”

W galerii Stadionu Narodowego ponad  50 wystawców prezentowało swoje najnowsze rozwiązania podnoszące i unowocześniające edukację na każdym poziomie kształcenia. W uznaniu za zaangażowanie i innowacyjność projektów prezentowanych na stoiskach  podczas EDU Trendy 2013 przyznano nagrody DIAMENTY OŚWIATY dla najlepszych produktów i usług edukacyjnych.

•     W kategorii „Nowoczesne projekty i rozwiązania dla edukacji” statuetkę otrzymała firma 4Improve za portal e-math.pl

•     W kategorii „Nowoczesne technologie i narzędzia dla edukacji” statuetkę otrzymała Akademia Didasko za „Multibook dla klasy I”

•     W kategorii „Wyposażenie placówek edukacyjnych” statuetkę otrzymało Wydawnictwo Juka za projekt „TAB klasa – nowatorskie rozwiązanie wydawnictwa JUKA”