Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

PSRP na rzecz młodego pokolenia

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, mającej na celu poznanie problemów i oczekiwań młodych ludzi wobec życia w Polsce. Będzie ona podstawowym źródłem wiedzy, na którym będziemy bazować tworząc strategię na rzecz młodego pokolenia – zbiór celów strategicznych, których realizacja mogłaby pozwolić na poprawę jakości życia młodych ludzi.

 

Prosimy o rzetelne opisanie wszystkiego, co Twoim zdaniem należałoby poprawić, aby zapewnić polskiej młodzieży odpowiednie warunki do dynamicznego, konsekwentnego i niezahamowanego rozwoju. Dołożymy wszelkich starań, aby z niniejszego badania wyciągnąć odpowiednie wnioski, które będą wyznacznikiem potrzeb młodych ludzi w Polsce. Pamiętaj – ankietę możesz wypełnić wielokrotnie. Jeśli cokolwiek umknie Twojej uwadze, doślij to w kolejnym formularzu!