Psycholog w każdej szkole

Fundacja na rzecz Praw Ucznia zbiera podpisy pod obywatelskim projektem ustawy wprowadzającym psychologów do wszystkich polskich szkół. Do sukcesu zbiórki konieczne jest zebranie 100 000 podpisów osób pełnoletnich. Gorąco prosimy zatem o pomoc w zebraniu takiej liczby podpisów poprzez przekazanie informacji o zbiórce swoim studentom oraz zachęcenie ich do zebrania podpisów wśród rodzin, znajomych, osób bliskich.
To, co wyróżnia projekt, to fakt, że został on przygotowany przez grupę nastolatków (najstarsi są studentami, najmłodsi rozpoczęli naukę w liceum), która sama prosi o danie wszystkim uczniom i uczennicom — a nie, jak obecnie, około 50% — dostępu do pomocy psychologicznej w szkołach.
Treść projektu ustawy oraz wykaz podpisów znajdują się na stronie: http://ustawa.prawaucznia.pl