Rada Studentów już w ten weekend w Katowicach

W dniach 5-7 lutego w murach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obradować będzie Rada Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Istotnym elementem dyskusji będą zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz programu odbiurokratyzowania uczelni. Studenci dyskutować będą o wyzwaniach związanych z nową ustawą.
Rada Studentów to już dwunaste spotkanie PSRP w rocznej kadencji ale też doskonała okazja do podsumowań wydarzeń ubiegłego roku – 20-lecia PSRP i XXII Konwentu Przewodniczących Samorządów Studenckich. Poruszona zostanie kwestia ewaluacji działań Parlamentu w oparciu o opublikowane sprawozdanie roczne.
Oprócz członków Rady Studentów i Rady Wykonawczej PSRP wezmą przedstawiciele śląskich samorządów studenckich oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr. hab. Wiesław Banyś.