Rada Studentów PSRP apeluje w sprawie drugiego kierunku studiów

uchwalaW dniu 28 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Studentów PSRP, która na mocy Statutu naszej organizacji wyraża opinie dotyczące projektów aktów prawnych –  jednocześnie na podstawie art. 203 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym reprezentując ogół studentów kraju. Rada na ostatnim posiedzeniu przyjęła opinię wzywającą do niezwłocznego zniesienia odpłatności za drugi kierunek studiów.

Opinia zostanie przekazana do Prezesa Rady Ministrów – Donalda Tuska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP – Piotra Baucia, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich –  prof. Wiesława Banysia, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Jerzego Woźnickiego.

Sprawa odpłatności za drugi kierunek studiów będzie omawiana najprawdopodobniej podczas najbliższego posiedzenia Sejmu RP w dniach 9-11 lipca 2014 r.

Opinia
Rady Studentów Parlamentu Studentów RP
w sprawie zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
w zakresie odpłatności za drugi kierunek studiów

 

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 roku stwierdzającym, że przepisy o odpłatności za drugi kierunek studiów oraz nadliczbowe punkty ECTS są niezgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do niezwłocznego usunięcia wskazanych przepisów z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pomimo, że zakwestionowane przepisy przestaną obowiązywać dopiero po 30 września 2015 roku apelujemy o pilną reakcję rządu oraz polskiego parlamentu, która wyeliminuje  z porządku prawnego przepisy godzące  w ustawę zasadniczą. Pozostawienie obecnych regulacji prowadzi do sytuacji, w której pomimo uznania przepisów za niekonstytucyjne, część studentów w dalszym ciągu będzie musiała ponieść opłaty za studia na dodatkowym kierunku. Usunięcie z ustawy przepisów o odpłatności w trakcie obecnych prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym spowoduje, że osoby te nie poniosą dodatkowych kosztów wynikających z realizacji niekonstytucyjnych norm zawartych w ustawie.

Jednocześnie środowisko studenckie apeluje o zagwarantowanie w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym realizacji konstytucyjnej gwarancji do bezpłatnej nauki poprzez całkowite zniesienie ograniczeń w zakresie możliwości bezpłatnego studiowania na drugim kierunku studiów.

Rozumiejąc możliwość nadużyć, Parlament Studentów RP uważa, że jedynym dopuszczalnym ograniczeniem jest  wprowadzenie do ustawy regulacji zakazującej równoczesnego studiowania trzech i większej liczby kierunków w trybie bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Takie regulacje byłyby sposobem na walkę z nadużywaniem możliwości studiowania w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych, a jednocześnie gwarantowałyby przestrzeganie konstytucyjnego prawa do bezpłatnej nauki w szkołach wyższych.

Pobierz – Uchwała  Rady Studentów PSRP nr 15/2014 z dnia 28 czerwca 2014 r.