Raport podsumowujący szkolenia z praw i obowiązków studenta w roku akademickim 2020/2021 oraz VII Konferencję Ekspertów Praw Studenta 2020

Obrona praw studentów to jedno z najważniejszych zadań zarówno samorządów studenckich jak i Parlamentu Studentów RP. Dzięki eksperckiej wiedzy w tym zakresie, jesteśmy w stanie wspólnie mierzyć się z trudnościami i wyzwaniami, które niesie ze sobą misja obrony tych praw oraz zapewniać studentów, że ich prawa były, są i będą przestrzegane. Czasy nauki zdalnej, w których się znaleźliśmy, stawiają przed nami wyjątkowe wyzwania, uświadamiając wagę naszej misji. – Mateusz Grochowski, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencja Ekspertów Praw Studenta ma na celu podniesienie szeroko rozumianego poziomu wiedzy oraz kompetencji przedstawicieli samorządów studenckich z zakresu praw i obowiązków studenta. Już od siedmiu lat uczestnicy pod czujnym okiem specjalistów mogą pogłębiać swoje przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności skutecznego przekazywania wiedzy innym! VII edycja była wyjątkowa, gdyż odbyła się w pełni w formie zdalnej!

Ponad 72 tysiące przeszkolonych studentów, 474 szkoleniowców, 764 przeprowadzonych szkoleń w 24 miastach w Polsce. Tymi liczbami podsumowujemy szkolenia z praw i obowiązków studenta w latach 2020/2021. Dzięki pracy samorządowców z całej Polski, udało się przeszkolić ogromną liczbę studentów, mimo panującej pandemii. 

 

Poznaj podsumowanie VII Konferencji Ekspertów Praw Studenta oraz samych szkoleń przeprowadzonych przez samorządy studenckie:
“Szkolenia z praw i obowiązków studenta” Raport końcowy 2020/2021