Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego – program stażowy dla ambitnych

Polska branża kosmiczna jest na dobrej drodze do zdobycia przewag konkurencyjnych. Program stażowy „Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego” prowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. otwiera drzwi do kariery w jednej z najbardziej perspektywicznych dziedzin polskiej i światowej gospodarki.  To ogromna szansa na rozwój dla młodych inżynierów, specjalistów od najnowocześniejszych technologii.

 

Od „gwiezdnych wojen” do Space 4.0

Dekady mijają od czasu kiedy USA i ZSRR toczyły ze sobą „gwiezdne wojny”, a jednym z frontów tej walki była przestrzeń kosmiczna. Pierwszy człowiek w kosmosie, pierwszy człowiek na Księżycu – rywalizacja między imperiami napędzała dynamiczny rozwój jednego z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Odległe echa tego wyścigu docierały również do Polski. Można powiedzieć, że Mirosław Hermaszewski, pierwszy Polak w kosmosie był jednym z pionierów „gwiezdnych wojen”.

Obecnie przemysł kosmiczny rozwija się w innym kierunku. Choć eksploracja kosmosu jest nadal ważna to podstawowymi dla branży dziedzinami są: telekomunikacja, nawigacja, obrazowanie satelitarne – a więc sprawy istotne również z punktu widzenia codziennego życia niemal każdego człowieka. Najbardziej zaawansowana technologia zeszła do poziomu użytkowego, a perspektywy jej rozwoju są niezwykle obiecujące. Zgodnie z logiką Space 4.0 branża kosmiczna powinna dziś produkować „szybciej, taniej, w większej ilości i w sektorze prywatnym”.

Kosmiczny biznes otwiera również nowe perspektywy przed polską gospodarką. Choć Polska  w Europejskiej Agencji Kosmicznej  jest od zaledwie 7 lat , to już dziś rodzime firmy osiągają przychody na poziomie 150 mln rocznie, a ok. 300 podmiotów działających w branży daje zatrudnienie 3 tys. pracownikom.

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ze wsparciem dla sektora kosmicznego 

Rozwój potencjału polskiego sektora kosmicznego wymaga wsparcia. Nie ma dziś branży, dla której tak istotne jest łączenie kompetencji biznesowych i naukowych. Dlatego tak ważny jest otwarty dialog pomiędzy biznesem a światem akademickim. Skutecznym sposobem na zbliżenie młodych naukowców z przedsiębiorstwami z  sektora kosmicznego jest realizowany od kilku lat przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego program stażowy „Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego”, zainaugurowany w 2016 roku.Inicjatywa ta pozwala absolwentom uczelni wyższych na odbycie stażu w wielu polskich firmach z branży kosmicznej. Jest to pierwszy taki program w Polsce i jeden z trzech realizowanych w Europie.

Program skierowany jest do absolwentów studiów o kierunkach technicznych i młodych naukowców stawiających pierwsze kroki na ścieżce kariery akademickiej. Zakwalifikowani uczestnicy odbywają półroczne płatne staże w firmach współpracujących w programie. W pierwszej edycji w 2016 roku staże odbyło osiem osób. W czwartej, tegorocznej uczestników było już trzynastu. Wśród kilkunastu firm, które uczestniczyły w czwartej edycji znaleźli się polscy liderzy branży kosmicznej m.in. Blue Dot Solutions, Scanway, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Astronika, Creotech Instruments, , czy SatRevolution.

„Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego” to jeden z licznych projektów ARP S.A., których celem jest maksymalizacja potencjału tej innowacyjnej branży. Wraz z polskimi uczelniami spółka uruchomiła program ARP Space Academy, w ramach którego organizowane są kursy dla osób zaczynających pracę w sektorze. ARP S.A. objęła też patronat nad Studenckim Kołem Astronautycznym Politechniki Warszawskiej. Na koniec wspomnieć trzeba również o bezpośrednim kapitałowym zaangażowaniu ARP S.A. w branżę kosmiczną, czego dowodem ostatnia, warta ponad 3 mln zł inwestycja w spółkę PIAP Space

 

Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego – dlaczego warto?

Zainteresowanie programem „Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego” rośnie z edycji na edycję. Nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę jego efekty. Blisko 70 proc. uczestników po zakończeniu stażu znajdowało stałe zatrudnienie, w firmach, w których odbywali staż. Dla wielu zebrane doświadczenie otwierało drogę do kariery w firmach międzynarodowych.

O wyjątkowości programu stanowi nastawienie na praktykę i realne wdrożenie absolwentów w pracę w sektorze kosmicznym. Uczestnicy z jednej strony uczą się, stawiając pierwsze kroki w branży, ale jednocześnie podejmują konkretną, odpowiedzialną i co nie mniej istotne, płatną praktykę. Generuje to wymierne obopólne korzyści – stażyści zdobywają doświadczenie, a także zyskują szansę na przyszłe zatrudnienie, zaś polskie firmy z sektora kosmicznego mają okazję powiększać swoje zespoły o osoby młode, ambitne z  niezbędnymi dla rozwoju firmy kompetencjami.

Ponad 70 proc. uczestników pierwszych dwóch edycji oceniło, że umiejętności nabyte w trakcie stażu okażą się przydatne dla ich dalszej kariery zawodowej, a 80 proc. uczestników przyznało, że poleciłoby udział w programie osobom zainteresowanym pracą w sektorze kosmicznym. Młodzi naukowcy, którzy uczestniczyli w programie „Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego” podkreślają jego duże wartości edukacyjne, w tym prowadzenie przez mentora w firmie, w jakiej odbywali staż, możliwość integracji z zespołem i pozytywny odbiór powierzanych im zadań.

IV edycja programu „Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego” wystartowała we wrześniu. 13 osób staje przed szansą nie tylko na osobisty sukces, ale zdefiniowanie przyszłości całej branży, która z roku na rok będzie miała w polskiej gospodarce coraz większe znaczenie. Coraz większe będzie też zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry. A Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będzie nadal aktywnie wspierać rodzimych pionierów branży. Kolejna edycja konkursu już za rok.