Rusza Biuletyn Projektów Kół Naukowych PSRP

Ideą projektu „Biuletynu Projektów Kół Naukowych” jest stworzenie kwartalnika dającego możliwość zaprezentowania zrealizowanych projektów przez koła naukowe z całej Polski. Biuletyn ma stanowić „dodatek“ do BIULETYN psrp BANER FB (1)magazynu PSRP, będąc jednocześnie samodzielnym tytułem o nieco mniejszym formacie.
Koła Naukowe realizując wiele projektów nie zawsze chwalą się nimi
w szerszym gronie. Tym samym Biuletyn docelowo przesyłany będzie do każdej wyższej uczelni w Polsce, by dotrzeć do każdego zainteresowanego studenta. Prezentacja innowacyjnych projektów na łamach prasy pozwoli również nadać im większą rangę w środowisku akademickim.
 
Więcej informacji w zakładce Komisja ds. Ruchu Naukowego!