Ruszył nabór do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął rekrutację do zespołu ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest pierwszą, niezależną instytucją powołaną do życia aktem prawnym najwyższej rangi, działającą w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych tworzących ten system, uprawnioną do dokonywania oceny spełniania warunków do prowadzenia kształcenia oraz oceny jego jakości na studiach I i II stopnia.

Eksperci studenccy PKA:
 jako pełnoprawni członkowie zespołów oceniających uczestniczą w przeprowadzaniu ocen programowych kierunków na uczelniach w Polsce,
– recenzują wnioski o utworzenie nowych kierunków studiów,
– wpływają na zapewnienie jak najwyższego poziomu jakości kształcenia szkolnictwa wyższego w całym kraju.
Zgłoszenia można dokonać do 26 maja 2022 roku. Szczegóły dostępne na stronie: https://rekrutacja-pka.psrp.org.pl/rekrutacja.html