Ruszyła lutowa Akademia PSRP!

Dziś uczestnicy Akademii PSRP spotkali się po raz kolejny – tym razem w trakcie szkoleń z zarządzania organizacją, które prowadził Mateusz Mrozek.
Akademia PSRP to projekt Parlamentu Studentów, którego celem jest przekazanie uczestnikom usystematyzowanej wiedzy w zakresie różnorodnych dziedzin. Lutowa edycja dotyczy metod i technik zarządzania zespołami. Program szkolenia umożliwia uczestnikom praktyczny trening umiejętności przywódczych w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik lub praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie zarządzania zespołem ludzi. Warsztat daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności managerskich oraz doskonalenia opanowanych już technik zarządzania ludźmi. Służą temu m.in. ćwiczenia praktyczne: symulacje rzeczywistych rozmów z pracownikami oraz ewaluacja wyników osiąganych przez każdego z uczestników. Ćwiczenia są nagrywane i następnie analizowane publicznie, dzięki czemu każdy z uczestników ma szansę dowiedzieć się, jaki styl przywódczy reprezentuje i co robić, by zwiększyć swą skuteczność.
W pierwszym dniu skupiono się na wstępie teoretycznym do tematu. Uczestnicy rozmawiali na temat ról w zespole, określali pozycję lidera oraz zalety efektywnego zarządzania ludźmi. Rozmowy zostały też przeniesione na płaszczyznę działalności samorządu studenckiego. W ciągu kolejnych dni poruszone zostaną kwestie stosowania psychologii w zarządzaniu zespołem, pozycji lidera oraz delegowania zadań w zespole.