Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Ruszyła rejestracja na Konferencję EPS 2016

W dniach 25-28 sierpnia 2016 roku odbędzie się III Konferencja „Prawa i obowiązki studenta – metodyka prowadzenia szkoleń” organizowana przez Parlament Studentów RP. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom samorządów studenckich, którzy zajmują się szkoleniami dla studentów z zakresu praw i obowiązków studenta.

Zasadniczym celem konferencji organizowanej przez Parlament Studentów RP jest przygotowanie przedstawicieli samorządów studenckich do przeprowadzenia szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta. Uczestnicy konferencji zostaną przygotowani metodycznie i merytorycznie do zrealizowania tego typu szkoleń.

ZASADY UDZIAŁU

Każdy samorząd studencki ma możliwość delegowania jednego przedstawiciela, który weźmie udział w przygotowanych szkoleniach, a także zapisu drugiej osoby na listę rezerwowych. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji bezpłatny dla przedstawicieli samorządów studenckich (uwzględnia również nocleg i wyżywienie). Opłacany jest ze środków przeznaczonych na szkolenia dla studentów I roku, którymi dysponuje Parlament Studentów RP. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu.

Program konferencji oparty jest na wypracowanej we wcześniejszych latach formule, z tego powodu zachęcamy do delegowania i udziału osób, które nie uczestniczyły w jej poprzednich edycjach.

INFORMACJA O REJESTRACJI

Rejestracja możliwa jest za pośrednictwem strony www.akademia.psrp.org.pl

POPRZEDNIE EDYCJE

Do tej pory odbyły się dwie edycje konferencji. W poprzedniej edycji uczestniczyło 145 uczestników z prawie 70 szkół wyższych z całej Polski. Dzięki  naszym szkoleniom samorządom udało się przeszkolić kilkanaście tysięcy studentów I roku różnych uczelni.