Rynek pracy młodych ludzi w Unii Europejskiej – wpływ pandemii COVID-19

W raporcie Eurofound oprócz sytuacji zamieszkujących młodych ludzi na rynu pracy przed pandemią i po niej, przedstawiono także przegląd działań podejmowanych na poziomie krajowym i europejskim w celu ochrony młodych ludzi przed skutkami kryzysu oraz przeanalizowano wpływ pandemii na tę grupę pod względem utraty pracy, warunków życia i dobrostanu psychicznego.

A poniżej kilka najciekawszych naszym zdaniem wniosków:

  • Liczba osób NEET (pozostających poza sferą zatrudnienia i edukacji) w wieku od 15 do 29 lat wzrosła do około 9,8 mln (13,6%) w 2020 r. z 9,1 mln (12,5%) w 2019 r., co oznacza wzrost o 1,1 p.p. rok do roku. Najwyższy wzrost liczby młodzieży NEET odnotowano w Irlandii (+2,7 p.p), Hiszpanii (+2,4 p.p.) i na Litwie (+2,1 p.p.). W Polsce wzrost wynosił 0,9 p.p. z 12,0% w 2019 r. do 12,9% w 2020 r.
  • W 2019 roku najwięcej młodych ludzi pracowało w sektorach związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem (13%), sprzedażą hurtową i detaliczną (11%) oraz opieką zdrowotną i pracą socjalną (11%). Ponieważ dwa pierwsze należały do sektorów najbardziej dotkniętych zmniejszoną aktywnością podczas pandemii, pracujący w nich młodzi ludzie byli bardziej narażeni na utratę pracy.
  • Osoby w wieku 15-29 lat są też częściej zatrudniane na umowach tymczasowych (36% w 2019 r.) i w niepełnym wymiarze godzin (22% w 2019 r.). Takie warunki w większym stopniu powodowały, że w obliczu pandemii byli zmuszeni do pracy na trudniejszych (zob. prekaryjnych) warunkach lub całkowicie tracili swoje zatrudnienie.
  • Przed wybuchem pandemii UE wdrażała strategię na rzecz młodzieży, koncentrującą się głównie na dialogu między młodzieżą a instytucjami europejskimi. W 2020 roku, wraz ze wzrostem prognoz i analiz mówiących o negatywnym wpływie pandemii na sytuację młodych ludzi, podjęto na poziomie Unii kilka inicjatyw mających pomóc tej grupie w walce z wykluczeniem społecznym – m.in. unijny program „Gwarancje dla młodzieży” rozszerzył swoją działalność o osoby w wieku 25-29 lat, a także w ramach ww. programu udostępniono środki finansowe na inicjatywy związane z obniżeniem wskaźnika osób młodych zaliczanych do NEET.
  • Kryzys COVID-19 miał nieproporcjonalny wpływ na zadowolenie z życia i samopoczucie młodych ludzi w porównaniu z grupami starszymi. Sytuacja poprawiła się między wiosną a latem 2020 roku, kiedy wycofano część obostrzeń. Pogorszyła się w największym stopniu wiosną 2021 roku, kiedy powróciły ograniczenia i zamykanie szkół, przyczyniając się do spadku zadowolenia z życia i samopoczucia psychicznego -prawie dwie trzecie młodych ludzi było zagrożonych depresją.

Informacje zaprezentowane na podstawie raportu PARP “Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań.”

https://bit.ly/Raport_PARP_Praca_Edukacja oraz raportu Eurofound https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/impact-of-covid-19-on-young-people-in-the-eu