Rynek pracy w Polsce

Według szacunków MRiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w październiku 2021 r. wyniosła 5,5% i w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,1 p.p., a w porównaniu z październikiem 2020 r. – o 0,6 p.p.

W październiku 2021 r. stopa bezrobocia spadła we wszystkich 16 województwach i zależnie od regionu wahała się od 3,2 do 8,6%. Najwyższe wskaźniki odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (8,6%), podkarpackim (8,1%) i kujawsko-pomorskim (7,7%), natomiast najniższe – w wielkopolskim (3,2%), śląskim (4,4%) oraz mazowieckim i małopolskim (po 4,7%). W porównaniu z poprzednim miesiącem spadek kształtował się w przedziale 0,1-0,2 p.p. W skali roku stopa bezrobocia również spadła we wszystkich województwach, a najbardziej w warmińsko-mazurskim (o 1,2 p.p.).

Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021 r. wyniosło 5917,15 zł. W porównaniu z wrześniem 2021 r. wzrosło o 1,3% i o 8,4% rok do roku.

Informacje zaprezentowane na podstawie raportu PARP “Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań.”

https://bit.ly/Raport_PARP_Praca_Edukacja