Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Poszczególne samorządy studenckie mogą zgłosić się do udziału w akcji “Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów” poprzez wypełnienie formularza znajdującego się tutaj: https://forms.gle/Ki8SWoJRpYyxvieE9
Warunkiem minimalnym dołączenia do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów jest promowanie informacji o akcji poprzez kanały informacyjne organizacji (np. strona na Facebooku) i/lub uczestnictwo przynajmniej jednego członka organizacji w Korpusie w charakterze wolontariusza. Rejestracja wolontariuszy prowadzona jest na stronie https://wspierajseniora.pl/ .
Wolontariusze mają bardzo proste zadanie. Po rejestracji na powyższej stronie skontaktuje się z nimi Ośrodek Pomocy Społecznej, który wskaże im seniora potrzebującego pomocy. Następnie wystarczy w zależności od dostępnego czasu i zadeklarowanych w formularzu zgłoszeniowym zadań pomóc Seniorowi. Wsparcia można udzielić np. poprzez zrobienie zakupów (na koszt seniora), wyprowadzenie psa, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych w jego imieniu lub zwykłą rozmowę telefoniczną. To bardzo proste czynności, a znacznie mogą ułatwić życie osobom szczególnie zagrożonym w czasie epidemii.
Zachęcamy także do robienia zdjęć i nagrywania krótkich filmów dokumentujących pomoc seniorom oraz przesyłania ich na adres wspierajseniora@kprm.gov.pl w celu promowania akcji na stronach Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.