Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Spotkanie Zespołu ds. Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego w Polsce

W dniu 13 czerwca 2016 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Przewodniczący PSRP Ariel Wojciechowski, wraz z Pełnomocnikiem ds. Mobilności Mateuszem Karpińskim przedstawili przygotowaną we współpracy z największymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tą tematyką prezentację na temat problemów studentów z Polski wyjeżdżających na studia za granicę oraz obcokrajowców przyjeżdżających na studia do Polski. Na podstawie badań własnych oraz kilku źródeł wymienione zostały najważniejsze czynniki zniechęcające do mobilności, w tym finanse i bariery językowe. Ważnym elementem prezentacji była również analiza ryz12003252_1058623294157512_8227199708590705167_nyka tworzenia się enklaw narodowych oraz niskiej integracji ze społeczeństwem. Partnerami w tym przedsięwzięciu są Network Commissioner AEGEE Europe, Malwina Zielińska, a także Education Officer z ESN Polska, Aleksandra Brzeżańska.

To niezwykle ważne, żebyśmy na podstawie relewantnych danych podejmowali decyzje co do przyszłości szkolnictwa wyższego. Jako studenci pragniemy oprzeć nasze opinie na najbardziej wiarygodnych źródłach, zatem staramy się prowadzić swoje badania, na których wspomniana prezentacja jest oparta. Bardzo nas cieszy współpraca z AEGEE i ESN. Jesteśmy jednym środowiskiem studenckim i walczymy wspólnie o dobro studenta, choć różnymi drogami. – powiedział Mateusz Karpiński, Pełnomocnik PSRP ds. Mobilności.

Prezentacja posłuży zespołowi do analizy stopnia internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce, a także wesprze procesy tworzenia holistycznej strategii rozwoju tego obszaru w przyszłości. Nasze opinie będą miały bezpośredni wpływ na kształt strategii i ewentualnych rekomendacji na skalę ogólnopolską.

Prezentacja będzie dostępna po 14 czerwca 2016.