Sprawozdanie i wybór nowej kadencji organów statutowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Zjazd, który składał się z prawie 130 studentów uczelni, przyjął sprawozdanie organów statutowych. Tym samym pozytywnie ocenił kadencję Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej pod kierownictwem Mateusza Grochowskiego. Nowym Przewodniczącym PSRP, w kadencji 2023-2024, został Kewin Lewicki, który szedł do wyborów z hasłem #ParlamentWSZYSTKICHstudentów. Zjazd wybrał także skład Rady Studentów i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.

Parlament Studentów RP to ustawowy reprezentant wszystkich studentów w Polsce. Na co dzień, oprócz reprezentowania głosu ponad miliona młodych osób, prowadzi różne działania edukacyjne, kampanie społeczne i szkolenia skierowane do studentów. W miniony piątek, 25 listopada miał miejsce zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Reprezentanci samorządów studenckich prawie 130 uczelni wybierali swoich przedstawicieli na kolejną kadencję, która rozpocznie się od 1 stycznia 2023 r.

Parlament wspólnych wartości

Zjazd rozpoczął się od przedstawienia sprawozdania z działalności organów statutowych PSRP kadencji 2021-2022. Mateusz Grochowski, Przewodniczący PSRP, w 2020 roku wygrał wybory, prowadząc kampanię pod hasłem „Parlament wspólnych wartości”. Mateusz przywołał najważniejsze inicjatywy oraz osiągnięcia swojej kadencji. Spotkało się to z aprobatą zjazdu, który przyjął sprawozdanie organów statutowych.

fot. Robert Lasek

– Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy angażowali się w pracę Parlamentu Studentów RP w ciągu ostatnich dwóch lat. Cieszę się, że nasza wspólna praca została doceniona przez Zjazd – podkreślił Mateusz Grochowski. – To był czas zarówno udoskonalania wcześniej istniejących inicjatyw, jak i tworzenia nowych, które odpowiadały bezpośrednio na potrzeby środowiska studenckiego. Cieszę się, że koniec kadencji zaowocował także podniesieniem maksymalnego progu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego. Odpowiednie przepisy w tym zakresie są właśnie na ścieżce legislacyjnej.

Sprawozdanie z działań podjętych w trakcie kadencji 2021-2022 przedstawiła także Komisja Rewizyjna. Opinia dotycząca wszystkich osób działających w PSRP była pozytywna. Komisja szczególnie wyróżniła zasługi Mateusza Grochowskiego jako Przewodniczącego. To sprawozdanie także zostało przyjęte przez zjazd.

Oba sprawozdania dostępne są w BIP.

Parlament wszystkich studentów

W wyborach poparcie studentów uzyskał Kewin Lewicki –  jedyny kandydat ubiegający się o stanowisko szefa organizacji. Student Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie został tym samym siedemnastym w historii Przewodniczącym PSRP, a także pierwszym wywodzącym się z uczelni zawodowych.

Początek swojej historii w samorządzie studenckim Lewicki zapisał w 2018 roku, kiedy to został Przewodniczącym Komisji ds. Projektów Uczelnianej Rady Samorządu Studentów ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. W kolejnych latach zdobywał doświadczenie m.in. jako współorganizator i koordynator Niedźwienaliów. W 2020 r. dzięki zaufaniu studentów objął stanowisko Przewodniczącego URSS, a także funkcję Przewodniczącego Forum Uczelni Zawodowych. Doświadczenia te przekonały go by kandydować w wyborach do PSRP. 

Kewin Lewicki przystąpił do kampanii pod hasłem #ParlamentWSZYSTKICHstudentów, którego koncepcja, jak sam przyznaje „dorastała wraz z postępem kampanii”. Przewodniczący elekt, jako największe wyzwania organizacji wskazuje m.in. dalszą pomoc studentom dotkniętym wojną w Ukrainie, wsparcie organizacji studenckich w akcjach promujących ideę samorządności, inflację pogłębiającą problemy dotyczące świadczeń socjalnych i rynku mieszkaniowego, czy też rozszerzenie oferty szkoleniowej nie tylko dla samorządowców. Zadeklarował także kontynuację projektów mających na celu uświadomienie, jak ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne oraz maksymalizację realnego wsparcia studentów w tym zakresie. 

Za wyjątkowo istotną podkreśla działalność European Student Union i Visegrad Group.
W swoim programie wspomina m.in. o pomyśle organizacji Board Meeting ESU, a także innych projektach mających pozytywnie wpływać na umiędzynarodowienie. Zamierza także wyjść z inicjatywą do członków samorządów studenckich i zorganizować cykl spotkań z nimi angażując również władze lokalne by poszerzać ich możliwości współpracy. Chce również pozyskać nowych partnerów biznesowych dla PSRP. Jednym z postulatów jest też wsparcie Rzecznika Praw Studenta tak, aby czas oczekiwania na pomoc był jak najkrótszy. Zapowiada również ustawowe umocowanie tej instytucji.

fot. Robert Lasek

Nowi przedstawiciele studentów

W realizacji wszystkich tych celów wspierać go będzie Rada Wykonawcza PSRP kolejnej kadencji w składzie:

 • Julia Bednarska (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) – wiceprzewodnicząca
 • Jakub Stefaniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – wiceprzewodniczący
 • Urszula Lis (Politechnika Warszawska) – współpraca zagraniczna
 • Waldemar Wojna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – dydaktyka
  i jakość kształcenia
 • Ewa Staruch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – współpraca z otoczeniem samorządowym
 • Mateusz Salamon (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – ewaluacja
 • Małgorzata Poszwa (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – sprawy prawno-socjalne
 • Paweł Zdybel (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) – współpraca zewnętrzna.

fot. Robert Lasek

Członkami Rady Studentów PSRP w następnej kadencji zostali:

 • Agata Andrzejczyk (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Bartłomiej Chojnacki (Uniwersytet Gdański)
 • Daniel Jankowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Tomasz Janocha (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Bartłomiej Kawulok (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • Anastazja Kruchelska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
 • Katarzyna Płaczek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
 • Karolina Szymkiewicz (Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • Monika Wiśniewska (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
  w Krakowie)
 • Jan Wrona (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
 • Milena Zawadzka (Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego
  w Gnieźnie)
 • Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Politechnika Koszalińska)

Nad właściwym funkcjonowaniem Parlamentu Studentów kolejnej kadencji będą czuwać natomiast nowo wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • Patryk Korolko ( Uniwersytet Wrocławski)
 • Wojciech Tomasiewicz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku) 
 • Jakub Śliwiński (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Kamil Maciak (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania  Warszawie) 
 • Wiktoria Walkowiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

fot. Robert Lasek