Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Sprawozdanie z działalności PSRP – I półrocze 2013

Koleżanki i Koledzy!

zjazd

Mija pół roku od rozpoczęcia kadencji przez władze Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały wybrane na XX Zjeździe. Przed nami postawiono zadanie przebudowania Parlamentu i usprawnienia jego prac. Staramy się je konsekwentnie realizować, dlatego już jesienią tego roku odbędzie się Zjazd Parlamentu Studentów RP, który będzie podejmował decyzje w sprawie przyjęcia nowego Statutu PSRP. W przedstawionym sprawozdaniu możecie zapoznać się z pierwszymi efektami naszych prac, które dotyczącą m.in. zmian w funkcjonowania biura PSRP, zmiany polityki informacyjnej, skutecznymi działaniami dotyczącymi zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, organizacji Krajowej Konferencji PSRP w zupełnie nowym standardzie, uruchomienia projektu Internetowej Platformy Wymiany Wiedzy o Szkolnictwie Wyższym – Wiki PSRP, doraźnej pomocy dla studentów i przedstawicieli samorządów studenckich. Pełen opis znajdziecie w sprawozdaniu.
kk-2Jednocześnie chciałbym Was poinformować, że wiele działań jest w trakcie przygotowania. W drugim półroczu uruchomimy pierwsze kursy na naszej platformie e-learningowej, które pomogą każdemu zainteresowanemu zapoznać się z ważnymi aspektami szkolnictwa wyższego, przeprowadzimy kampanię promocyjną za zakresu praw studenta dla nowo przyjętych żaków oraz kampanię dotyczącą kredytów studenckich, wydamy pierwszy numer nowego kwartalnika PSRP, zorganizujemy Galę Nagród Środowiska Studenckiego oraz Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich. Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem i zapraszam do kontaktu z nami!

Przeczytaj sprawozdanie z działalności PSRP za okres styczeń-czerwiec 2013.

 

Przewodniczący
Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej

Piotr Müller

Chcesz zgłosić uwagi, propozycje, sugestie? Napisz do nas sekretariat@psrp.org.pl !