Strefa Komfortu PSRP czeka na Ciebie!

„Strefa komfortu PSRP” to projekt skierowany do wszystkich studentów z całej Polski polegający na wsparciu psychologicznym. W ramach tej inicjatywy między innymi, każdy z nas ma możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy online oraz wzięcia udziału w webinariach prowadzonych przez specjalistów. 

Na specjalnie dedykowanej temu projektowi stronie: https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/ znajdziemy darmową bazę wiedzy w postaci licznych artykułów, publikacji oraz infografik. Warto pogłębiać swoją wiedzę również i w tym obszarze. 

Projekt realizowany w ramach zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki.