Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Studenci chcą większego zaangażowania uczelni i firm w proces edukacji

Z badania FIM i Parlamentu Studentów RP wynika, że dotychczasowe dobre praktyki zarówno uczelni, jak i pracodawców zmierzające do ułatwienia studentom wejścia na rynek pracy charakteryzują się bardzo niskim poziomem znajomości.

– W nawiązywaniu kooperacji placówki naukowej z biznesem pole do popisu mają organizacje akademickie – zauważa Karol Leszczyński. – Powinny dawać one swoim członkom możliwość działania, ułatwiać zdobywanie kontaktów, wiedzy, kompetencji, których uczelnia nie daje.

Artykuł “Studenci chcą większego zaangażowania uczelni i firm w ich proces edukacji. Ma to ułatwić im start na rynku pracy” dostępny w portalu biznes.newseria.pl