Studenci na rynku pracy – preferencje i plany

Pora na krótki obraz studentów na rynku pracy, którzy w miarę postępowania pandemii oraz przedłużających się studiów w trybie zdalnym, zaczęli dostosowywać się do dorywczego rynku pracy podczas pandemii COVID-19 i podejmowali zajęcia zarobkowe np. w szeroko pojętej branży e-commerce. Dodatkowo, by zbilansować swój budżet, cięli koszty codziennego życia, m.in. poprzez powrót do domu rodzinnego czy zmianę najmowanego lokum na tańsze.

Potwierdza to raport PwC „Młodzi na rynku pracy 2021”, w którym blisko połowa ankietowanych (48,7%) wskazała, że ich możliwości na rynku pracy pogorszyły się przez pandemię. Jedynie 18,4% studentów zadeklarowało zwiększenie możliwości.

W sierpniu 2021 roku na zlecenie WIB zapytano studentów o to, z jakiego obszaru wiedzy i jakich ogólnych kompetencji brakuje im lub brakowało w programie nauczania na ich kierunku studiów. Część wyników została podzielona według płci. Wśród ankietowanych kobiet, najwięcej razy wskazano na umiejętność edycji dokumentów i testów (62,1%), komunikacji międzyludzkiej (61,7%) oraz negocjacji i asertywności (57,3%). Wg badnia spośród 47,3% mężczyzn, którzy wybrali umiejętności z tych zaproponowanych ponad połowa postawiła na umiejętności przetwarzania i analizowania informacji (56,1%). Niewiele mniej z nich wybrało wiedzę ekonomiczną, w tym zarządzanie finansami osobistymi (46,9%) oraz wiedzę cyfrową, w tym z zakresu cyberbezpieczeństwa (45,1%).

Poza konkretnymi umiejętnościami i wiedzą, zapytano w badaniu o branże, w których wg studentów praca jest najatrakcyjniejsza. Kobiety wskazały na branżę zdrowotną (aż 73,9% wskazań). Na drugim miejscu studentki wybrały branżę prawniczą i audytorsko-doradczą (64,5%), a na trzecim miejscu turystyczną i sportową (61,4%). Wśród panów najpopularniejsza okazała się branża budowlana (65,5%), następnie branża transportowa i logistyczna (60%) oraz IT (54,7% wskazań).

Z kolei, w przywołanym już raporcie PwC, zapytano młodych ludzi m.in. o ich mocne strony na rynku pracy. 23,3% studentów ocenia, że szybkie uczenie się nowych rzeczy jest ich mocną stroną. 17,5% uważa, że potrafi łączyć różne umiejętności, a 12,4% podaje jako zalety otwartość na zmiany i szybką adaptację do nowych warunków.

Młodzi ludzie nie tylko potrafią określić wysokość zarobków, branżę czy własne możliwości. Równie ważne jest dla nich otoczenie, w jakim pracują. Wg badania PwC studenci cenią sobie hybrydowy model pracy (zbliżone wyniki: praca z domu – 44%, praca w biurze – 56%), dobrą atmosferę (68,5%), a także możliwość uczenia się od starszych koleżanek i kolegów (68%). Jednak to, co młodzi studenci traktują jako swoiste „must have” to umowa o pracę (74,2%) oraz praca zgodna z profilem wykształcenia (50,9%).

Informacje zaprezentowane na podstawie raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich Portfel Studenta, Edycja VI, wrzesień 2021. 

https://bit.ly/PortfelStudenta_2021 

Publikacja oparta jest o dane własne Warszawskiego Instytutu Bankowości, zebrane na podstawie badań opinii społecznej, w tym badania „Sytuacja finansowa młodych Polaków”, przeprowadzonego w sierpniu 2021 roku przez pracownię Pollster wśród osób w wieku 18-24 lata. Raport został także uzupełniony o wybrane dane zewnętrzne pochodzące od takich instytucji jak Ministerstwo Edukacji i Nauki i Główny Urząd Statystyczny oraz podmioty komercyjne jak Centrum AMRON i PwC.