Studenci na rynku pracy – wysokość zarobków

Przejdźmy do zarobków studentów! Zarówno obecnych, jak i tych oczekiwanych. Na zlecenie WIB zapytano studentów o ich zarobki w trzech perspektywach: ile zarabiają obecnie, ile chcieliby zarabiać obecnie oraz ile chcieliby zarabiać za 10 lat.

Obecna sytuacja pokazała, że aż 40,6% ankietowanych studentów nie pracuje. Wśród studentów pracujących najpopularniejszą odpowiedzią był przedział 2001- 3000 złotych netto, któray wybrało 19,5% młodych ludzi. Na drugim miejscu wśród zatrudnionych znaleźli się ci, którzy miesięcznie zarabiają między 1001 a 2000 złotych netto miesięcznie. Taką odpowiedź wskazało 16,8% badanych. Powyżej 3000 złotych netto miesięcznie zarabia jedynie 12% studentów.

W pytaniu o kwotę, jaką chcieliby zarabiać w obecnej pracy, ponad połowa (52%) chciałaby zarabiać w przedziale 3001 – 6000 złotych netto miesięcznie. Z czego chęć zarobków w niższym przedziale tj. 3001-4000 złotych netto deklaruje 26,8% ankietowanych.

Perspektywa zarobkowa oczywiście zmienia się wraz z upływem lat, a co za tym idzie wraz z większym doświadczeniem na rynku pracy. Ponad 1/3 ankietowanych studentów (34,8%) za 10 lat chciałaby zarabiać ponad 10 000 złotych netto miesięcznie. Na drugim miejscu znalazły się zarobki na poziomie 6001 – 8000 zł netto (24,8%). Tylko 3,6% ankietowanych nie ma sprecyzowanych swoich oczekiwań finansowych.

Od kilku lat dane na temat finansów po studiach możemy znaleźć w systemie Ekonomiczne Losy Absolwentów. Wg danych Ministerstwa Edukacji i Nauki (biorąc pod uwagę poziom ogólnopolski, ukończenie II stopnia i zdobycie dyplomu w 2019 roku) mury polskich uczelni opuściło 127 522 absolwentów, z czego 68% stanowiły kobiety. Mogli oni liczyć na zarobki rzędu 4 088 złotych brutto, a przeciętny absolwent zarabiał 0,83 średnich zarobków w swoim miejscu zamieszkania. Lepiej sytuacja ma się wśród tych, którzy przed studiami pracowali etatowo lub na samozatrudnieniu. Ci mogą liczyć na wynagrodzenie w kwocie 4 823 złotych brutto.

Informacje zaprezentowane na podstawie raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich Portfel Studenta, Edycja VI, wrzesień 2021. 

https://bit.ly/PortfelStudenta_2021 

Publikacja oparta jest o dane własne Warszawskiego Instytutu Bankowości, zebrane na podstawie badań opinii społecznej, w tym badania „Sytuacja finansowa młodych Polaków”, przeprowadzonego w sierpniu 2021 roku przez pracownię Pollster wśród osób w wieku 18-24 lata. Raport został także uzupełniony o wybrane dane zewnętrzne pochodzące od takich instytucji jak Ministerstwo Edukacji i Nauki i Główny Urząd Statystyczny oraz podmioty komercyjne jak Centrum AMRON i PwC.