Studenci w Polsce – najchętniej wybierane uczelnie i kierunki studiów

Młodzi ludzie najchętniej wybierali studia z oferty uczelni ekonomicznych, uczelni technicznych oraz uniwersytetów. Pierwszą trójkę najchętniej wybieranych uczelni zdominowały politechniki.

Na pierwszym miejscu znalazła się Politechnika Poznańska (6,6 kandydata na jedno miejsce), tuż za nią znalazła się Politechnika Gdańska (6,5 kandydata), a na trzecim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska (6,3 kandydata). Wśród uczelni ekonomicznych największą popularnością cieszył się Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (5,2 kandydata), zaś wśród uniwersytetów klasycznych – Uniwersytet Wrocławski (5,1 kandydata). Kandydaci na studia wybierali również ofertę edukacyjną uczelni niepublicznych. Tutaj na pierwszym miejscu znalazły się: Uniwersytet SWPS (w grupie studiów stacjonarnych) oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (studia niestacjonarne).

Do najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce, na studiach I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, należą informatyka (ponad 33 500 kandydatów), psychologia (ponad 29 000) oraz zarządzanie (blisko 25 500 kandydatów).

Ciekawiej przedstawia się sytuacja, gdy przyjrzymy się liście topowych kierunków z uwzględnieniem kandydatów na jedno miejsce. Tutaj prym wiedzie kierunek inżynieria internetu rzeczy, gdzie o jedno miejsce ubiega się aż 29,4 kandydatów! Na drugim miejscu znalazła się orientalistyka – koreanistyka (24,2 kandydatów). Natomiast trzecie miejsce zajęła komunikacja wizerunkowa (19,1 kandydatów).

Informacje zaprezentowane na podstawie raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich Portfel Studenta, Edycja VI, wrzesień 2021 oraz danych GUS. 

https://bit.ly/PortfelStudenta_2021 

Publikacja oparta jest o dane własne Warszawskiego Instytutu Bankowości, zebrane na podstawie badań opinii społecznej, w tym badania „Sytuacja finansowa młodych Polaków”, przeprowadzonego w sierpniu 2021 roku przez pracownię Pollster wśród osób w wieku 18-24 lata. Raport został także uzupełniony o wybrane dane zewnętrzne pochodzące od takich instytucji jak Ministerstwo Edukacji i Nauki i Główny Urząd Statystyczny oraz podmioty komercyjne jak Centrum AMRON i PwC.