Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Student (w akademiku) lokatorem?

“W jakiej więc wysokości opłaty „za korzystanie z domu studenckiego” (zw. dalej DS) może pobierać uczelnia publiczna? (…) nie można uznać, iż z samego przyznania prawa pierwszeństwa zakwaterowania w DS student zmuszony jest ponosić opłatę. Wiąże go ona dopiero, gdy z owego pierwszeństwa zechce skorzystać, wchodząc w relację cywilnoprawną z uczelnią. (…) Mamy tu więc sytuację podobną do przyjmowania na studia i ustalania warunków opłat. Decyzja pojawia się przy rekrutacji, potem jedynie określamy w trybie umowy warunki korzystania ze świadczenia, do którego prawo ową decyzją przyznaliśmy. W braku zawarcia owej umowy (…) prawo pierwszeństwa zakwaterowania w DS, przyznane decyzją, nie zostanie wykorzystane.” – zobacz całość artykułu w Forum Akademickim