Styczniowe konsultacje z Rzecznikiem Praw Studenta

Wprowadzenie cyklicznych konsultacji z Rzecznikiem Praw Studenta skierowanych do samorządów studenckich ma na celu stworzenie kolejnej platformy pozwalającej pogłębiać wiedzę na temat praw studenta i istoty instytucji rzecznika praw studenta. W przeciwieństwie do szkoleń to uczestnicy narzucają tematy poruszane w trakcie spotkania pogłębiając swoją wiedzę w najbardziej interesującym ich zakresie. Konsultacje posłużą również do dyskusji na temat bieżących problemów studentów i wymiany dobrych praktyk pomiędzy poszczególnymi samorządami studenckimi.

 

Najbliższe konsultacje odbędą się 10 stycznia (pon) o godz. 18.00. Zapraszamy do rejestracji, która będzie trwała do godziny 10.00 w poniedziałek.

Formularz rejestracji