Synergia 2.0

Wraz z SSPG – Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej oraz Instytutem Innowacyjnej Nauki przedstawiamy projekt „Synergia 2.0”.

Jest to cykl mający na celu dopełnienie tematów podniesionych przy okazji programu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza”.

Głównym założeniem projektu jest zidentyfikowanie obszarów dydaktyki wymagających usprawnienia oraz wypracowanie, pod okiem ekspertów, rozwiązań cennych dla całej Polskiej społeczności akademickiej.

Projekt skierowany jest do wszystkich grup społecznych społeczności akademickiej, od Władz Uczelni po studentów❗️ Więcej informacji znaleźć można:

  • na stronie internetowej: www.synergia20.p
  • i na wydarzeniu: https://fb.me/e/1J2BAkpgt